Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik s pomurskimi županjami in župani o regiji rasti in priložnosti - Pomurju

Pred dnevom spomina priključitve Prekmurja k matičnemu narodu so predstavniki vlade obiskali severovzhodni del Slovenije. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je na delovnem srečanju v Dobrovniku najprej sestala z županjami in župani pomurskih občin, nato pa se udeležila osrednje regijske slovesnosti ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom v Črenšovcih.

Na srečanju s pomurskimi župani, ki so se ga poleg ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik s strani vlade udeležili tudi predsednik vlade dr. Robert Golob, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem Ministrstva za javno upravo Mateja Mahkovec, so zbrani največ pozornosti namenili diskusiji o ključnih regijskih projektih in regionalnem razvoju.

Predsednik vlade je poudaril, da je Pomurje regija priložnosti in je, tako kot vsaka regija, edinstvena. Po njegovem mnenju so največji potenciali kmetijstvo, predelovalna industrija, izraba sončne energije in geometrija. Ob tem je poudaril, da moramo najti načine, kako bomo izboljšali konkurenčnost regije in življenjski standard prebivalcev.

Pogovor z župani je bil namenjen tudi morebitni regionalizaciji Slovenije. Ob tem so bili izraženi pomisleki, da bi ob vseh izzivih, s katerimi se Slovenija srečuje že danes (svetovni varnostni, energetski, podnebni krizi, …), bila regionalizacija prioriteta ali izziv prihodnjega leta. Ob tem je pristojna ministrica za lokalno samoupravo Sanja Ajanović Hovnik izpostavila: »Sam predlog zakona, ki je trenutno v obravnavi, ruši celotni sistem državne uprave kot jo poznamo v tem trenutku. Na eni strani je skoraj neodgovorno zrušiti to, kar imamo, četudi smo relativno nezadovoljni z obstoječim sistemom, če ne ponudimo alternativnega sistema, ki bi lahko deloval dobro. Pravilo je, da se sistem testira najprej na manjši pilotni enoti ter se nato spremembe uvaja postopoma in po potrebi primerno uravna.«
Ministrica za javno upravo ocenjuje, da je pomembna krepitev institucij regionalnega razvoja, ki jih imamo že danes, regionalnih razvojnih svetov in regionalnih razvojnih agencij, ki bi lahko na nek način opravljale razvojno funkcijo regij in pokrajin.

Tema pogovora med predstavniki vlade, župani in županjami je bila tudi financiranju občin. V skladu z Zakonom o financiranju občin je pristojno Ministrstvo za finance že pripravilo izračun preteklih stroškov občin, ki je podlaga za določitev višine povprečnine. Do 1. septembra 2022 se morajo združenja občin do predloga opredeliti in podati stališče, nato pa sledijo pogovori med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za javno upravo in združenji občin.

Diskusija je bila namenjena tudi premisleku o spremembah oziroma prilagoditvi financiranja občin z upoštevanjem njihovih specifik, nalog in funkcij, saj se občine soočajo z različnimi izzivi in nalogami (obmejne občine, pretežno gorske občine, kmetijsko usmerjene občine, mestne občine). Septembra se bo v zvezi s tem sestala tudi delovna skupina, ki bo najprej obravnavala pobudo Združenja mestnih občin, ki se nanaša na spremembe financiranja mestnih občin.

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je zvečer obiskala tudi občino Črenšovci, kjer se je udeležila osrednje regijske slovesnosti ob državnem prazniku združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Ministrica je Prekmurkam in Prekmurcem čestitala ob prazniku ter ob tem izrazila tudi spoštovanje, da so prekmurski Slovenci in Slovenke ohranili svoj jezik, kulturo in budili narodno zavest po ponovni združitvi z matično domovino.