Skoči do osrednje vsebine

Objavljene spremembe Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru

Na Ministrstvu za notranje zadeve smo pripravili spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (pravilnik) v delu, ki se nanaša na izdajo obrazcev, ki se uporabljajo ob sklenitvi zakonske zveze. Pravilnik, vključno z novimi obrazci listine o sklenitvi zakonske zveze in izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, je danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne 15. dan po objavi, to je 27. avgusta 2022, istospolni pari pa lahko že zdaj sklepajo zakonske zveze.

Listina o sklenitvi zakonske zveze

Listina o sklenitvi zakonske zveze | Avtor Ministrstvo za notranje zadeve

Obrazci listine o sklenitvi zakonske zveze in izpiska o sklenjeni zakonski zvezi so prilagojeni odločitvi ustavnega sodišča (številka I-U-486/20-14, Up-572/18-36 z dne 16. junija 2022), ki izenačuje zakonsko zvezo istospolnih partnerjev z zakonsko zvezo raznospolnih partnerjev v vseh pravnih posledicah.

Pravilnik po novem določa, da se lahko osebi, ki sklepata zakonsko zvezo, odločita, da bosta na listinah, ki se uporabljajo ob sklenitvi zakonske zveze, opredeljeni glede na svoj spol (mož, žena) ali kot zakonca. Posledično smo pripravili nove obrazce listine o sklenitvi zakonske zveze in izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi z naslednjimi možnostmi: Žena – Žena, Mož – Mož in Podatki o zakoncih.

Dosedanji obrazci Mož – Žena, ki se uporabljajo ob sklenitvi zakonske zveze raznospolnih parov, ostajajo v veljavi. Tudi raznospolni pari imajo možnost, da se ob sklenitvi zakonske zveze odločijo za uporabo obrazcev, kjer so opredeljeni kot zakonci. Novi obrazci so za uporabo na območjih, kjer živita madžarska oziroma italijanska narodna skupnost, na voljo tudi v madžarskem in italijanskem jeziku.

Od začetka uporabe Zakona o partnerski zvezi (24. februarja 2017) je bilo v matični register vpisanih 298 partnerskih zvez, sklenjenih na območju Slovenije, in 61 partnerskih zvez, sklenjenih v tujini.

V času od objave sodbe ustavnega sodišča 13. julija 2022 so bile v matični register vpisane tri zakonske zveze, sklenjene med istospolnima paroma na območju Slovenije, in ena zakonska zveza, sklenjena v tujini.