Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Irena Šinko na slavnostni seji združenja hmeljarjev izpostavila pomen sodelovanja

Ministrica Irena Šinko se je ob 60. dnevu hmeljarjev v Braslovčah v organizaciji Združenja hmeljarjev Slovenije, občine Braslovče in Turističnega društva Braslovče, udeležila slavnostne seje združenja. Na tradicionalni prireditvi je bilo predstavljeno delo aktualnega hmeljarskega starešine in princese ter njuna naslednika.

Ministrica Irena Šinko na slavnosti seji Združenja hmeljarjev

Ministrica Irena Šinko na slavnosti seji Združenja hmeljarjev | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V nagovoru je ministrica Irena Šinko izpostavila, da je Slovenija pomembna svetovna proizvajalka hmelja, z dolgo tradicijo in svetovno priznanimi sortami hmelja, ki so rezultat domačega znanja. To dokazuje tudi podatek, da je 95 % pridelanega hmelja izvoženega. Letošnja letina bo zaradi suše slabša, je pa ministrica dodala, da je ministrstvo že pristopilo k iskanju pomoči: »Ministrstvo je v skladu z zakonodajo že podalo pobudo za ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi suše na Upravo RS za zaščito in reševanje, ki je pristojna za izdelavo končne ocene škode. Le-ta pa bo podlaga za pripravo Programa odprave posledic škode zaradi suše v letu 2022, na podlagi katerega bodo prizadete kmetije upravičene do finančne pomoči zaradi izpada dohodka.«

Na težke razmere v hmeljarskem sektorju ni vplivala samo suša, ampak tudi vojna v Ukrajini, ki je pripeljala do višanja cen energentov ter repromateriala. Ministrica je poudarila, da bodo pomoči zaradi višanja cen energentov in repromateriala deležni tudi hmeljarji: »Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se uporablja za primarno kmetijsko proizvodnjo, prinaša podporo za hmeljarje v višini 31,73 evra na hektar hmeljišča. Poleg tega bo 2 milijona evrov sredstev namenjenih pomoči kmetov zaradi višanja cen pogonskih goriv za kmetijsko mehanizacijo.« Ministrica je dodala, da je letošnje leto prineslo veliko izzivov, prav zato je še bolj kot doslej pomembno sodelovanje in povezovanje med hmeljarji.

V nadaljevanju je ministrica Šinko predstavila tudi novosti, ki jih prinaša strateški načrt Skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027. Hmeljarji bodo upravičeni do shem neposrednih plačil, in sicer do dohodkovnega plačila za trajnostnost, do dodatnega plačila za mlade kmete, do vezane dohodkovne podpore ter do sheme za okolje in podnebje (SOPO), kjer se bo izvajalo 12 shem. Med njimi sta dve namenjeni hmeljarjem.

Udeleženci slavnostne seje so se pogovorili o prihodnosti hmeljarstva, prikazana pa so bila tudi stara hmeljarska opravila in spretnosti. Predstavljena sta bila tudi nova princesa (Minca Marovt)  in hmeljarski starešina (Aljoša Uršič). To funkcijo bosta opravljala leto dni, do naslednjega dneva hmeljarjev.