Skoči do osrednje vsebine

Unesco širi mrežo strokovnjakov s področja nesnovne kulturne dediščine

Unesco je objavil mednarodni poziv za strokovnjake s področja nesnovne kulturne dediščine, s katerim želi razširiti globalno mrežo strokovnjakov Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz leta 2003. Strokovnjaki z vključitvijo v mrežo pridobijo dragoceno znanje, mednarodne povezave in možnost delovanja v različnih državah. Rok za oddajo prijav je 28. avgust 2022.

Tri ženske sedijo za okroglo mize, dve ženski pleteta, tretja ju intervjuja

Claudia Ayabar s svojo hčerko na dvorišču med pletenjem in intervjujem | Avtor: Rayén Piombo/Ministrstvo za kulturo Republike Argentine

Unesco je v podporo državam pri varovanju nesnovne kulturne dediščine leta 2009 vzpostavil globalni program, katerega namen je povečevanje človeške in institucionalne zmogljivosti za varovanje nesnovne kulturne dediščine na nacionalnih ravneh. Unesco tako skupaj s partnerji veča zmogljivosti za temeljne ukrepe, namenjene varovanju nesnovne kulturne dediščine, in za dejavnosti na različnih tematskih področjih, povezanih z dediščino in trajnostnim razvojem.

Izvajanje programa se opira na globalno mrežo posrednikov, tj. strokovnjakov s področja nesnovne kulturne dediščine, ki redno sodelujejo pri dejavnostih po regijah (npr. izobraževanjih, usposabljanjih, spremljanju in poročanju). Strokovnjaki v sodelovanju z državami osveščajo, izobražujejo in varujejo nesnovno kulturno dediščino ter jo spremljajo in o njej poročajo. Unesco je podporo prek usposabljanj, svetovalnih storitev, posvetovanj z zainteresiranimi stranmi in pilotnimi dejavnostmi doslej zagotovil več kot 130 državam.

Da bi Unesco zadostil naraščajočim geografskim in tematskim zahtevam ter državam zagotovil izbiro usposobljenih strokovnjakov, ki imajo znanje o posameznih državah v različnih geografskih regijah, si z mednarodnimi pozivi prizadeva okrepiti in razširiti mrežo strokovnjakov. 

Na spletni strani Unesca je objavljenih več informacij o mednarodnem pozivu za strokovnjake s področja nesnovne kulturne dediščine (v angleščini).