Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Irena Šinko s predstavniki Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk

Ministrica Irena Šinko se je sestala s predsednikom krovne politične organizacije za čezmejno sodelovanje Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, Bernardom Sadovnikom. Sestanka sta se udeležila tudi predstavnik Skupnosti južnokoroških kmetov in kmetic zbornični svetnik Marjan Čik in predsednica Kmečke izobraževalne skupnosti gospa Marinka Mader Tscherteu. Gostje so ministrici predstavili delo in razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem, s poudarkom na kmetijstvu.

Ministrica Irena Šinko s predstavniki koroških Slovencev in Slovenk

Ministrica Irena Šinko s predstavniki koroških Slovencev in Slovenk | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Skupnost koroških Slovencev in Slovenk izvaja in podpira projekte, ki služijo ohranjanju slovenskega jezika, izobraževanju, krepitvi gospodarskih odnosov in socialne odgovornosti ter strpnosti v družbi. Posebna pozornost je namenjena starejši generaciji slovenske narodne skupnosti. Glavni cilj njenega delovanja pa je zastopanje interesov in pravic koroških Slovencev in Slovenk. Pri svojem delu podpirajo več iniciativ, ki se posvečajo ohranitvi obstoječe infrastrukture na podeželju, med drugim tudi slovenska kulturna in športna društva, s čimer omogočajo izvedbo inovativnih projektov, za približevanje slovenskemu jeziku in kulturi.

Njihov namen je tudi širiti gospodarsko-politično in čezmejno sodelovanje ter krepiti bilateralne odnose med Avstrijo in Slovenijo, kot pomembnega stebra za ohranitev in pospeševanje slovenske kulture in slovenskega jezika na Koroškem. Z namenom ohranjanja in širitve slovenskega jezika organizirajo začetne in osnovne tečaje slovenščine.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že vrsto let dobro sodeluje s vsemi slovenskimi zamejskimi kmetijskimi strukturami na avstrijskem Koroškem in sicer s Skupnostjo južno koroških kmetic in kmetov (SJK) ter s Kmečko izobraževalno skupnostjo (KIS), ki deluje v okviru Skupnosti južno koroških kmetic in kmetov. SJK ima na Koroškem približno 1300 članov iz 36 občin dvojezičnega ozemlja. Posebej razveseljivo je dejstvo, da članstvo v zadnjih letih narašča.