Skoči do osrednje vsebine

Gozdove zaradi suše ogrožajo podlubniki

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) opozarja, da se je v drugi polovici julija močno povečalo število s podlubniki napadenih dreves. Poškodbe so zaradi podlubnikov največje v smrekovih gozdovih na območju Črne na Koroškem, Gorenjske, Kočevja in Zgornje Savinjske doline. ZGS opozarja, da lahko zaradi izredno toplega in sušnega vremena v avgustu in v nadaljevanju leta pričakujemo povečanje poškodb zaradi smrekovih podlubnikov tudi v drugih območjih Slovenije.

Lastnike gozdov pozivajo, naj redno pregledujejo svoje gozdove in v primeru napada podlubnikov nemudoma začnejo s sanacijo poškodovanih gozdov. O začetku sanacije morajo lastniki gozdov obvestiti revirnega gozdarja.

Gozd, ki so ga napadli podlubniki

Gozd, ki so ga napadli podlubniki | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Škodo zaradi podlubnikov je namreč možno omejiti le s pravočasnim odkrivanjem napadenih dreves in sanitarnim posekom ter izvozom lesa iz gozda, preden se razvije nova generacija podlubnikov.

Zaradi dolgotrajnega obdobja toplega in sušnega vremena so smrekova drevesa postala manj odporna na napade podlubnikov, zlasti na sušnih in soncu bolj izpostavljenih legah. Visoke temperature spodbujajo razvoj podlubnikov, zato se je njihova številčnost povečala, škode v gozdovih zaradi podlubnikov pa se povečujejo. Prvi vidni znak napada podlubnikov v tem času je črvina, ki se nabira za luskami skorje ter na pajčevinah in rastju okoli drevesa. Znak napada podlubnikov v sušnem poletju je tudi odpadanje zelenih iglic ter tudi odpadanje skorje pri še zeleni krošnji. Drevesa z opisanimi znaki napada zaradi podlubnikov se bodo zagotovo posušila, zato je treba s sečnjo začeti nemudoma.

ZGS nadzoruje ogrožene gozdove in določa lastnikom gozdov posek z odločbami. S čim prejšnjim posekom napadenih dreves in robnih dreves je možno preprečiti širjenje žarišča podlubnikov in zmanjšati škodo. V letu 2022 je bilo do konca julija za posek zaradi podlubnikov določenih 140.000 ms podlubniki napadenih iglavcev, od tega polovica (70.000 m3) v mesecu juliju. Količina za posek določenih dreves je sicer podobna kot v enakem obdobju lani, vendar pa je zaradi vremenskih razmer stanje letos bolj zaskrbljujoče.

Pravočasen posek je poleg same preprečitve širjenja podlubnikov pomemben tudi zaradi ohranjanja vrednosti lesa. Če so napadena drevesa pravočasno posekana in obeljena ali predelana, se tudi vrednost lesa bistveno ne zmanjša. Če pa s posekom odlašamo, se les napadenih dreves obarva modrikasto, kar je posledica okužbe z glivami. Obarvanje zniža prodajno vrednost lesa. Če lastnik gozda s posekom čaka do odpadanja lubja in pokanja lesa, pa je tak les lahko razvrednoten do cene celuloznega lesa.

Na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije najdete dodatne informacije o varstvu gozdov pred podlubniki.