Skoči do osrednje vsebine

Veliko zanimanje za računalniška izobraževanja za odrasle, stare 55 let ali več - Nekateri izvajalci še niso začeli z vpisom

Na javnem razpisu neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več, na področju digitalnih kompetenc za leto 2022, je bilo glede na merila iz razpisa izbranih 29 izvajalcev. Seznam teh je bil objavljen v torek, 2. avgusta 2022. Nekateri izvajalci so že zapolnili seznam prostih mest, nekateri pa še niso začeli niti z vpisovanjem.

Zanimanje za izobraževanja na področju digitalnih kompetenc je izredno veliko; nekateri izvajalci so že zapolnili prosta mesta, recimo Ljudska univerza Ajdovščina, Ljudska univerza Ptuj, Ljudska univerza Krško, Fundacija Prizma, A. L. P. Peca, Ljudska univerza Murska Sobota, Ljudska univerza Velenje, Zasavska ljudska univerza.

Seznam izbranih izvajalcev izobraževanj in informacija o zapolnitvi prostih mest

Zainteresirani upravičenci se lahko prijavijo na izobraževanje tudi v drugi regiji, saj prijava na izobraževanje ni pogojena s krajem prebivališča.

Začetek tečajev je odvisen od terminskega načrta posameznega izvajalca, zaključek pa do 30. oktobra.

Izvajalci morajo ponuditi in izvesti predpisan program izobraževanj, ki opredeljuje učno vsebino in temo, način dela, kompetence, ki naj bi jih udeleženec osvojil in pričakovano dejavnost udeleženca na izobraževanju. Vsak ponudnik mora izvesti osnovno izobraževanje, ki je namenjeno osebam brez digitalnih kompetenc. Za osebe z osnovnimi digitalnimi kompetencami morajo izvajalci na vsaki lokaciji, kjer izvajajo izobraževanje, izvesti še najmanj tri dodatna izobraževanja iz naslednjega nabora: prizadevno državljanstvo z uporabo digitalnih tehnologij I in II, spletno nakupovanje, spletno bančništvo, napredno urejanje digitalnih fotografij in posnetkov, družbena omrežja in digitalna komunikacijska orodja. Osnovno izobraževanje bo sestavljeno iz štirih pedagoških srečanj po tri ure ter dveh srečanj na daljavo, ki bosta trajali trideset minut. Dodatna izobraževanja bodo trajala dvakrat po tri pedagoške ure.

Tisti, ki bodo opravili vsaj devet ur osnovnega izobraževanja ali skupno devet ur izobraževanj v okviru dveh dodatnih izobraževanj, bodo pridobili pravico do digitalnega bona v vrednosti 150 evrov, ki ga bodo lahko izkoristili za nakup računalniške opreme do 30. novembra.

V javnem razpisu, ki je bil 20. maja 2022 objavljen v Uradnem listu (stran 1456, točka 12), so določena merila in kriteriji, po katerih so bili izbrani Izvajalci izobraževanj. Trije sklope meril, po katerih so bile ocenjevane prijave: utemeljenost prijave, kakovost zasnove projekta, izvedba in obseg izobraževanj. Podrobnejša razdelitev meril je razvidna iz razpisne dokumentacije. Posamezna vloga je lahko skupaj prejela največ štirideset točk. Med 106 prijavljenimi izvajalci izobraževanj jih je bilo izbranih 29.

Sredstva v višini 750.000 evrov in število prostih mest po posameznih statističnih regijah so bila razdeljena glede na število prebivalcev, starih 55 let ali več, v posamezni regiji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.

Izobraževanja in digitalni boni so v prvi vrsti namenjeni osebam brez ali z nizkimi digitalnimi kompetencami, zato v Službi vlade za digitalno preobrazbo apeliramo na druge, da mesta za izobraževanje in s tem digitalne bone prepustijo tistim, ki oboje bolj potrebujejo.