Skoči do osrednje vsebine

Inšpektorji za cestni promet sodelovali v mednarodnih nadzorih

V času med 13. in 19. junijem 2002 je pod okriljem organizacije ROADPOL (evropsko združenje cestnih policij) potekala akcija nadzora cestnega prometa »Truck & Bus«. Na evropskih cestah se je v sodelovanju in s podporo Evropskega organa za delo (ELA-European Labour Authority), izvršilo več skupnih inšpekcijskih nadzorov v 8 državah, v katerih je sodelovalo 18 držav članic EU. Inšpektorji za cestni promet IRSI so sodelovali v 3 nadzorih na Hrvaškem, v Italiji in Franciji.

Na Hrvaškem je nadzor potekal na počivališču Sesvete, na avtocesti A4 Zagreb-Goričan. Nadzora so se udeležili predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za finance – Carinska uprava ter Centra za vozila Hrvaške. Skupaj s slovenskimi predstavniki inšpektorata za infrastrukturo so se skupnega nadzora kot opazovalci udeležili tudi predstavniki delovnih in prometnih organov iz Romunije, Slovaške, Španije in Estonije.

V Italiji je skupen nadzor potekal v Vicenzi, na avtocesti A4 Torino-Trieste. Nadzora so se z italijanske strani udeležili italijanska cestna policija, italijanski nacionalni inšpektorat za delo, Motorizzazione Civile ter kriminalistična policija, s slovenske strani pa 2 inšpektorja za infrastrukturo in delovni inšpektor.

V Franciji je bil nadzor nad cestnim prometom izveden na počivališču Saugnacq et Muret (Bordeaux), na avtocesti A63. Nadzora so se udeležili francoski inšpektorji za promet in policija ter slovenski inšpektorji za infrastrukturo in delovni inšpektor.

V vseh nadzorih so bili prisotni tudi predstavniki ELA-e.

Predmet nadzorov so bile predvsem tehnična brezhibnost vozil, manipulacije tahografov, socialna zakonodaja (čas vožnje, odmori in počitki voznikov), delovni čas, pravila v zvezi z napotenimi vozniki ter uporaba sistema IMI …

Tovrstni skupni nadzori so bili v prvi vrsti priložnost za navezovanje stikov med različnimi organi in izmenjavo informacij, znanj in izkušenj, predvsem v zvezi z novo zakonodajo na področju cestnega prometa (paket mobilnosti) in uporabljeno tehnično opremo, z namenom dobrega sodelovanja v prihodnosti.

Inšpektorji za cestni promet sodelovali v mednarodnih nadzorih