Skoči do osrednje vsebine

Istospolni pari že sedaj lahko prijavijo sklenitev zakonske zveze na upravni enoti

Ustavno sodišče je z odločbo (št. I-U-486/20-14, Up-572/18-36 z dne 16. 6. 2022) ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev (prvi odstavek 3. člena Družinskega zakonika), ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola. Hkrati je ustavno sodišče odločilo, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb.

Glede na to, da se skladno s Pravilnikom o izvrševanju zakona o matičnem registru iz matičnega registra izdajajo obrazci, ki se nanašajo zgolj na sklenitev zakonske zveze raznospolnih parov, smo na ministrstvu pripravili spremembe pravilnika in obrazcev (listine o sklenitvi zakonske zveze in izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi), ki so prilagojeni odločitvi ustavnega sodišča.

Ne glede na to, da spremembe obrazcev, ki imajo naravo tiskovin z zaščitnimi elementi in se ne tiskajo na navaden papir, še niso v uporabi, na ministrstvu poudarjamo, da se zakonske zveze istospolnih partnerjev že sedaj lahko sklepajo. Prilagojeni oziroma novi obrazci pa bodo začeli veljati po sprejetju sprememb pravilnika in dotisku novih obrazcev, to je predvidoma v drugi polovici avgusta, po objavi v Uradnem listu.

Od začetka uporabe Zakona o partnerski zvezi je bilo v matični register vpisanih 289 partnerskih zvez, sklenjenih na območju Slovenije, in 58 partnerskih zvez, sklenjenih v tujini. V času od objave sodbe ustavnega sodišča sta bili v matični register vpisani dve zakonski zvezi, sklenjeni med istospolnima paroma.