Skoči do osrednje vsebine

Odsvetujemo nakup preko spletne strani https://marketshop-si.com/

Na Tržnem inšpektoratu smo v zadnjem mesecu prejeli več prijav potrošnikov, ki so preko spletne strani https://marketshop-si.com/ opravili nakup »akumulatorske kosilnice za travo«. Potrošniki so izdelek plačali ob prevzemu pošiljke, vendar pa so po odprtju pošiljke ugotovili, da se izdelek zelo razlikuje od izdelka, predstavljenega na spletni strani, je precej slabše kakovosti oziroma je bolj igrača kot naprava za košnjo trave. Na reklamacije potrošnikov se ponudnik ne odziva.

Po pregledu spletne trgovine ocenjujemo, da gre za spletno stran, kateri ne gre zaupati. Vsi izdelki v trgovini se prodajajo z visokimi popusti, s čimer skuša ponudnik potrošnika prepričati v hiter nakup, obstaja pa dvom, da so se ti izdelki dejansko kdaj prodajali po prečrtani redni ceni. Uporabljena slovenščina nakazuje na avtomatiziran prevod iz drugega jezika, iz pogojev uporabe pa izhaja, da naj bi kot ponudnik nastopalo kitajsko podjetje RUEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD. Prav tako je identično spletno trgovino oziroma spletno trgovino, s katero upravlja isti ponudnik, mogoče najti tudi v drugih jezikih, npr. bolgarskem, litvanskem, hrvaškem, identično ali zelo podobno spletno trgovino pa tudi na drugih domenah (npr. https://smartshop-si.com/ in https://si.bestbuysolution.com/), kjer razen elektronskega naslova ni mogoče najti nobenih podatkov o ponudniku.

Glede na navedeno odsvetujemo nakup preko te in vseh podobnih spletnih strani.

Nasvet pri nakupovanju blaga preko spleta

Ponovno poudarjamo, da je pri nakupu blaga preko spleta potrebno biti zelo previden. Spletna stran v slovenskem jeziku še ne pomeni, da gre za slovenskega prodajalca. Vedno več je tujih podjetij, ki se odločajo za prodajo tudi slovenskim potrošnikom, prav tako avtomatski prevajalniki omogočajo hitro jezikovno prilagoditev spletnih strani. V prvi vrsti je tako treba vedno najprej poiskati in tudi preveriti podatke o prodajalcu. Nakup blaga preko spleta od neznanega prodajalca ali nepreverjenega prodajalca, sploh če ima ta sedež v državi, ki ni članica Evropske unije, je namreč tvegan, saj ni nujno, da bo potrošnik blago sploh prejel, če ga bo prejel, pa lahko ne bo ustrezal pričakovanjem potrošnika glede na opis, podan s strani prodajalca. V okviru možnosti, ki jih omogoča današnja tehnologijo, lahko sicer potrošniki veliko informacij o prodajalcu in ponujenem blagu pridobijo že preko spleta, tako lahko npr. pred odločitvijo za nakup preverijo tudi morebitne izkušnje drugih kupcev s prodajalcem (npr. preko različnih forumov).

Potrošnikom, ki svoje nakupe opravljajo preko interneta, hkrati priporočamo, da si ogledajo tudi spletne strani Varni na internetu, preko katerih Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT uporabnike interneta seznanja z varno uporabo interneta ter s pastmi, na katere lahko uporabnik naleti pri tem – npr. Ali lahko zaupam spletni trgovini?, Kaj je zadaj #3: Lažna spletna trgovina, Kako preveriš spletno trgovino?

V primerih težav z nakupom od prodajalca s sedežem v Sloveniji se lahko potrošnik običajno za pomoč obrne na Tržni inšpektorat. Če se prodajalec nahaja v drugi državi članici Evropske unije, se lahko potrošnik za pomoč obrne na Evropski potrošniški center, ki kot del mreže evropskih potrošniških centrov, ustanovljene s strani Evropske komisije, nudi potrošnikom pomoč pri uveljavljanju pravic v razmerju do podjetja iz druge države članice EU. V primerih nakupa od prodajalca iz države, ki ni članica Evropske unije, bo potrošnik pomoč lahko iskal le pri morebitnih potrošniških organizacijah v državi prodajalca.