Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar dr. Darij Krajčič na javni razgrnitvi osnutka gozdnogospodarskega načrta za Nazarje

Državni sekretar dr. Darij Krajčič je danes obiskal Gozdnogospodarsko območje Nazarje, kjer se je udeležil javne razgrnitve osnutka gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta območja, ki ju je izdelal Zavod za gozdove Slovenije.

Gozdnogospodarsko območje Nazarje je poznano po širokem višinskem razponu, 70 % gozdnatosti, prevladujoči veliki gozdni posesti v zasebni lasti, preživljanju podeželskega prebivalstva s kmetijstvom, gozdarstvom in dodatnimi dejavnostmi, ter bogatim rastlinskim in živalskim svetom.

Na delovnem obisku si je državni sekretar dr. Darij Krajčič ogledal razgrnjen osnutek gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta območja, ki ju je za ureditveno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2030 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Nazarje. Prvi načrt za gozdnogospodarsko območje Nazarje je bil izdelan za obdobje 1971–1980 in je določil temeljne prioritete pri gospodarjenju z gozdovi. Tokratni območni načrt pa se letos prvič presoja v postopku celovite presoje vplivov na okolje, zato bo hkrati z javno razgrnitvijo osnutka načrta potekala tudi javna razgrnitev okoljskega poročila in dodatka za varovana območja.

Državni sekretar je ob seznanitvi z načrtom povedal: »Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozdravljamo dejstvo, da je vidik podnebnih sprememb pomemben sestavni del gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov. Požari na Krasu in suša so dokaz, da so te realnost in da je nujno okrepiti odpornost slovenskih gozdov. Dobra stran načrta za Nazarje je, da ustrezno upošteva podnebni vidik ter socialno in okoljsko vlogo gozdov. Naš temeljni cilj pa, da naredimo gozdove kar se da odporne na družbene in okoljske izzive.«. Izpostavil je tudi vlogo javnosti in deležnikov pri pripravi načrtov. »Javnost ima v času javne razgrnitve priložnost podati vsebinske pripombe. To je še posebej pomembno na območjih, kot je Nazarje, kjer je večina gozdov v zasebni lasti. Menimo, da je ta možnost premalo izkoriščena, zato vse deležnike pozivamo naj se seznanijo z načrti in podajo vsebinske pripombe.« Državni sekretar je izpostavil tudi problematiko rastlinojede divjadi, ki pomembno vpliva na gozdni ekosistem.

V okviru javne razgrnitve se najširša javnost lahko seznani z relevantnimi dokumenti in na objavljene dokumente podaja mnenja in pripombe. Osnutek območnega načrta je v javni razgrnitvi od torka, 26. julija do petka, 2. septembra, javna obravnava pa bo 26. avgusta, ob 17. uri v Domu kulture Nazarje, Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje.