Skoči do osrednje vsebine

Vlada se je seznanila z delnim poročilom o intervenciji ob požaru v naravnem okolju na goriškem Krasu

Na Goriškem je izrazita suša neprekinjeno vztrajala že peti teden. Posledično se je že začelo višati število požarov v naravnem okolju, zaradi česar je bila 1. julija 2022 za celotno Slovenijo razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na goriškem Krasu je prvič zagorelo v petek, 15. julija 2022.

Gradivo predstavlja prvo delno poročilo o intervenciji ob požaru v naravnem okolju na goriškem Krasu med 15. in 26. julijem 2022. Glede na to da intervencija še ni povsem končana, poročilo ne vsebuje aktivnosti posameznih državnih organov, lokalnih skupnosti ter sil zaščite, reševanja in pomoči, vključenih v intervencijo, saj je zbiranje podatkov še v teku.

Na intervenciji je v tem obdobju sodelovalo 12.526 gasilcev z 2898 vozili. Dodatno je bilo angažiranih še približno 2500 pripadnikov podpornih služb in enot (Civilna zaščita, Policija, Nujna medicinska pomoč, Rdeči križ Slovenije, Državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, Zračne sile, Slovenska vojska, Enota za hitre intervencije, Zavod za gozdove, Slovenski državni gozdovi in prostovoljci).

Prek mehanizma unije na področju civilne zaščite in dvostransko je bilo v Slovenijo skupno napotenih devet helikopterjev, pet letal in gasilska enota iz sedmih držav (Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Romunija, Slovaška, Srbija). Na podlagi dvostranskih sporazumov sta Sloveniji pri gašenju požara na Krasu pomoč nudili Madžarska in Italija – Furlanija - Julijska krajina. Obe državi sta nudili pomoč z dvema helikopterjema.

Za boljši pregled nad celotnim območjem požara je bilo 21. julija 2022 aktivirano satelitsko snemanje požarov na Krasu Copernicus EMS. Sistem je dnevno zagotavljal satelitske posnetke celotnega območja požara, iz katerih sta bila razvidna širjenje požara in njegova velikost.

Po grobih ocenah Zavoda za gozdove Slovenije znaša skupna površina vseh treh požarov (Klariči, Kostanjevica, Lokvica) na slovenski strani okoli 3500 ha, od tega je približno 2700 ha gozda.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom zadolžila Ministrstvo za obrambo, da do 15. septembra 2022 pripravi končno poročilo o intervenciji ter v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in strokovnjaki s področja gasilstva predloge ukrepov za izboljšanje zmogljivosti za opazovanje, hitrejše odzivanje in gašenje požarov v naravnem okolju.