Skoči do osrednje vsebine

Vlada preverila trenutno stanje na največjih infrastrukturnih projektih v državi

Vlada je na 10. redni seji sprejela Informacijo o trenutnem stanju pri izvajanju največjih infrastrukturnih projektov v državi.

Grafika s fotografijami infrastrukturnih projektov

Stanje na projektih Ministrstva za infrastrukturo | Avtor Ministrstvo za infrastrukturo

Gre za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper, 3. razvojne osi, druge predorske cevi cestnega predora Karavanke in Potniškega centra Ljubljana.

V podatkih, ki so jih na Ministrstvo za infrastrukturo posredovali investitorji, so poleg osnovnih dejstev o namenu in pomenu posameznih projektov tudi časovni roki in pa število aneksov (finančnih in časovnih) k pogodbam, ki so bili sklenjeni doslej.

Pri projektu 2. tir je bilo do 30. junija 2022 iz naslova pogodb za izvedbo dostopnih cest, izvedbo objektov prečkanja doline Glinščice, izvedbo glavnih gradbenih del – SKLOP 1 in SKLOP 2, sklenjenih 5 aneksov z dvema izvajalcema. Od teh 5 aneksov sta bila 2 časovna, 1 finančni, 1 finančni in časovni, 1 iz drugih razlogov (prenos investitorstva z Direkcije za infrastrukturo na 2TDK).

Skupna vrednost sklenjenih aneksov: 1.154.656,99 evra. V podpisu pri izvajalcu je še 1 finančni aneks v vrednosti 1.208.678,01 evra (Nadzorni svet S 2TDK je potrdil aneks dne 22. 7. 2022, izvajalec ga še ni podpisal).

Podanih je bilo tudi 13 zahtevkov za sklenitev aneksa iz naslova nepredvidenih, dodatnih, več/manj del in zahtevkov za dvig cen v skupni vrednosti 7.127.017,08 evra ki so potrjeni s strani Inženirja, družbe DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture.

Prav tako je bilo podanih tudi 26 zahtevkov za sklenitev aneksa iz naslova nepredvidenih, dodatnih, več/manj del in zahtevkov za dvig cen v skupni vrednosti 18.035.724,60 evra,  ki so v fazi obravnave pri družbi družbe DRI upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture. Vsi zneski so brez DDV.

Podanih je bilo še 30 najav zahtevkov, katerih vrednosti še niso določene. 

Pri projektu druge predorske cevi cestnega predora Karavanke je bilo doslej sklenjenih 17 aneksov – 5 časovnih, 5 finančnih, 2 časovna in finančna. 5 aneksov je bilo zaradi drugih razlogov (sprememba kadrov, zastopnikov, podizvajalcev). Skupna finančna vrednost je 250.000 evrov.

Pri projektu 3. razvojne osi je bilo doslej sklenjenih 128 aneksov – 63 časovnih in 45 finančnih. 14 je časovnih in finančnih.

6 jih je zaradi drugih razlogov (sprememba kadrov, zastopnikov, podizvajalcev). Skupna vrednost je 3,9 milijonov evrov.

Projekt Potniškega centra Ljubljana je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije in gradbenih dovoljenj. Odprta so še nekatera vprašanja pridobivanja zemljišč in stavbnih pravic. Zelo pomembno bo vprašanje prometne ureditve tega območja, morebitna poglobitev tirov in drugo.