Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi so spremembe na področju evidenc dela

Z namenom učinkovitejšega nadzora nad delovnim časom, odmorom in počitkom smo pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe zakona bodo inšpektoratu za delo olajšale ugotavljanje nepravilnosti, kakršne smo lahko videli tudi v primeru kršitev pravic delavcem v podjetjih Marinblu in Selea.

Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanje počitkov in odmorov je pomembno z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter spoštovanja temeljnih pravic delavcev do odmorov, počitka ter svobodnega koriščenja dela prostih dni. Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanje počitkov in odmorov je pomembno z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter spoštovanja temeljnih pravic delavcev do odmorov, počitka ter svobodnega koriščenja dela prostih dni.

Inšpektorat za delo zaradi pomanjkljive normativne ureditve nepravilnosti v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem počitkov težko ugotovi. 

Cilji predlaganega zakona so:

  • jasnejša določitev razmerja, za katerega je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa,
  • zagotovitev možnosti delavca, da se seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa,
  • zagotovitev učinkovitejšega inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb o delovnem času, odmorih in počitkih delavca ter 
  • zagotovitev spoštovanja določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov in odmorov.

Spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti