Skoči do osrednje vsebine

Odziv na pobudo za referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi

Na ministrstvu menimo, da je odločitev SDS za začetek postopkov za razpis referenduma o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi v škodo ne le izvajalcem oskrbe starejših pač pa predvsem uporabnikom, torej tistim, ki to oskrbo najbolj potrebujejo. Stroka je večinoma enotna, da bi uveljavitev zakona, ki ga je sprejela prejšnja vlada, pomenila veliko škodo celotnemu sistemu socialnega varstva starejših.

Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je izvajanje zakona zamaknila za leto dni, je bila pripravljena in sprejeta izključno zaradi pomanjkljivosti in neizvedljivosti zakona v praksi.

Na neizvedljivost so opozarjali izvajalci oskrbe, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavniki civilne družbe in drugi.

»Z novelo zakona si dajemo čas, da v zakonu uredimo financiranje, ki ga zdaj ni, da uredimo status izvajalcev, da uredimo tako vstopne točke kot način ocenjevanja potreb,'' poudarja državni sekretar Simon Maljevac. »Ob tem bomo razbremenili tudi vse ključne deležnike, ki so jim bile naložene nerazumne obveznosti.''

Novela zakona prinaša tudi 16 milijonov na letni ravni za kritje dviga plač, ki so posledica sprejema aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Več kot 13 milijonov letno pa zagotavlja za kadrovsko širitev, ki je posledica spremembe pravilnika o standardih in normativih v socialnem varstvu. Ta sredstva so zagotovljena do konca leta 2023. S tem preprečujemo, da bi se povečani stroški dela prelili v cene oskrbnin v jeseni.