Skoči do osrednje vsebine

Odločitve z 10. seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 10. seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uredba o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil

Vlada je izdala Uredbo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov in živil.

V skladu z novo zakonodajo Evropske unije (EU) za ekološko kmetovanje in na podlagi zadnje spremembe Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) je potrebno sprejeti novo nacionalno uredbo za ekološko kmetovanje. Predlog nacionalne uredbe podrobno ureja pravila ekološkega kmetovanja za izjemne primere, pravila za rejo eko perutnine, pridelavo neekološkega semenskega materiala, povsem nova pravila glede trženja ekološkega heterogenega semenskega materiala, nacionalna pravila glede eko hrane v obratih javne prehrane, pravila glede označevanja in certificiranja, nadzornega sistema in vzorčenja, uvoza ekoloških proizvodov iz tretjih držav ter ukrepe v primeru neskladij v ekološkem kmetovanju. 

Imenovanje in razrešitev članov strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada je z mest članov strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., razrešila Antona Hareja, Natašo Hudelj, mag. Bojana Kureža,  Tanjo Krebs in Matjaža Kočarja. Na njihova mesta je imenovala dr. Darija Krajčiča, Darka Sajka, Mateja Čepelnjika, dr. Katarino Groznik Zeiler in Metko Simonišek.

Vlada imenuje strokovno komisijo za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ki so predstavniki ustanoviteljice. Strokovna komisija izvede postopek pridobivanja kandidatov za člane nadzornega sveta in pripravi predlog primernih kandidatov za člane nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., ter ga posreduje upravičenim  predlagateljem