Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe na 22. javnem razpisu za naložbe v kmetijska gospodarstva na sklopu B

Agencija je izdala odločbe na 22. javnem razpisu za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, tokrat na sklopu B.

22. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi, je bil objavljen 17. 12. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 10. 1. 2022 do 13. 4. 2022.

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb, razen za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) znašala 500.000,00 evrov. Pri končni razdelitvi sredstev se je upošteval tudi ostanek sredstev s sklopa A ter sredstva namenjena sklopu C, kjer ni bilo vloženih vlog, tako je bilo za sklop B na razpolago 927.617,58 evra.

Na Agencijo je prispelo 12 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 1.320.292,78 evra.

Izdanih je bilo 9 odločb o pravici do sredstev, v skupni višini 920.285,76 evra, ter 3 zavrnilne odločbe.