Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe na 22. javnem razpisu za naložbe v kmetijska gospodarstva na sklopu A

Agencija je izdala odločbe na 22. javnem razpisu za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 in sicer na sklopu A.
Volka strmi v kamero.

Volk | Avtor: pexels.com

22. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen zaščiti živali na paši pred velikimi zvermi, je bil objavljen 17. 12. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 10. 1. 2022 do objave zaprtja javnega razpisa, ki je bil 13. 4. 2022.

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A) znašala 250.000,00 evrov.

Na Agencijo je prispelo 9 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 149.013,66 evra.

Izdanih je bilo 6 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 72.382,42 evra, 1 zavrnilna odločba ter 2 sklepa o ustavitvi postopka.