Skoči do osrednje vsebine

S Programom za odpravljanje materialne prikrajšanosti pomoč najbolj ogroženim osebam

Vlada je sprejela Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2027 (Program). Z izvajanjem ukrepov iz Programa, ki se izvaja od leta 2014, bo od leta 2023 do 2029 zagotovljeno skupaj 32,6 milijona evrov, od katerih bo Evropska unija prispevala 29,4 milijona evrov.

Cilj Programa je zagotoviti pomoč letno vsaj 163.900 najbolj ogroženim osebam, in sicer v obliki paketov s hrano, ki jih razdeljujejo izbrane humanitarne organizacije ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje najbolj ranljivih. Gre za osebe, ki se v Sloveniji soočajo z največjo stopnjo tveganja revščine, in sodijo med najbolj ogrožene osebe, zagotavljati pomoč v obliki hrane in različnih spremljevalnih ukrepov, ki bodo izboljšali njihovo socialno vključenost in prispevali k izkoreninjenju revščine.

Do pomoči iz Programa bodo tako upravičena gospodinjstva brez delovno aktivnih članov z vzdrževanimi otroki, gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani z vzdrževanimi otroki, delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, brezposelni, upokojene ženske, še posebej starejše od 75 let, in enočlanska gospodinjstva, še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več. Poleg navedenih ciljnih skupin bodo do pomoči upravičene tudi druge skupine oziroma posamezniki, za katere bodo pristojne institucije odločile, da potrebujejo pomoč.

Program je pripravilo ministrstvo na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus za obdobje 2021–2027 v okviru cilja politike »Bolj socialna Evropa – izvajanje evropskega stebra socialnih pravic« in bo do konca meseca julija 2022 posredovan na Evropsko komisijo.

Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti

  • Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v obdobju 2021-2027