Skoči do osrednje vsebine

Operativni program EU sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo poslan na Evropsko komisijo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je 21. 7. 2022 Evropski komisiji uradno poslal Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027 (OP ESPRA). Za njegovo izvajanje je namenjenih 23.929.641 evrov evropskih sredstev.
Pogled na ribiško pristanišče. V njem so zasidrane ribiške ladje.

Ribiško pristanišče | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 4

Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027 (OP ESPRA) smo začeli pripravljati že v letu 2019, in sicer v sodelovanju z zunanjimi deležniki ter predstavniki gospodarskih sektorjev ribolova, akvakulture in predelave v okviru delovnih skupin za posamezna tematska področja. V vmesnem času smo se večkrat neformalno usklajevali z Evropsko komisijo (DG MARE). OP ESPRA je ambiciozen program za trajnostni razvoj sektorjev morskega gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave proizvodov iz ribištva in akvakulture. Omogočal bo zeleni prehod sektorjev, boljšo prilagoditev na podnebne spremembe in zmanjšanje vpliva na okolje in prispeval h ključnim ciljem Strategije od vil do vilic, Strategije za biotsko raznovrstnost 2030 ter drugim strateškim dokumentom Zelenega prehoda. OP ESPRA ima 4 prednostne naloge:

  1. Spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanje vodnih bioloških virov,
  2. Spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture ter predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture,
  3. Omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva ter spodbujanje razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti na obalnih in celinskih območjih – CLLD,
  4. Krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter omogočanje varnih, zaščitenih, čistih in trajnostno upravljanih morij in oceanov.

Sledijo še formalna pogajanja z Evropsko komisijo. Pričakujemo, da bo OP ESPRA sprejet novembra 2022.