Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava osnutka Okoljskega poročila in predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike

Državna sekretarka Tatjana Buzeti se je udeležila javne obravnave s predstavitvijo predloga Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo in osnutka Okoljskega poročila za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 (SN SKP) za Slovenijo. Dogodek je v živo v Hiši Evropske unije in preko spletne aplikacije skupaj spremljajo do 300 udeležencev. Javna razgrnitev, ki se je začela 11. 7. bo potekala do 11. 8. 2022. Dopolnjen predlog strateškega načrta bo predstavljen na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA 22. avgusta.

Državna sekretarka stoji za govorniškim pultom in govori.

Državna sekretarka Tatjana Buzeti | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 3

V svojem uvodnem nagovoru je državna sekretarka poudarila, da gre za enega ključnih projektov, ki bo krojil usodo kmetijstva v prihodnosti »Gre za projekt, ki bo slovenskemu podeželju, slovenskim kmetom, živilskopredelovalni industriji in kar je še posebej pomembno tudi ohranjanju okolja, naravnih virov, biodiverzitete v Sloveniji ter boju proti podnebnim spremembam in prilagajanju nanje, prinesel 1,76 milijarde evrov sredstev do leta 2027.«

V strateškem načrtu so naslovljeni cilji reforme skupne kmetijske politike (SKP), upoštevane pa so tudi nacionalne posebnosti. Že od samega začetka priprave strateškega načrta poteka sodelovanje z deležniki, ki se je v zadnjem času še intenziviralo.  Trenutno poteka intenzivno usklajevanje z Evropsko komisijo. Ob tem je državna sekretarja Tatjana Buzeti povedala: »Stremimo k prilagoditvam in izboljšanju besedila, predvsem v smeri zelene, podnebne in digitalne transformacije, kar je povsem v skladu s cilji EU, ki so opredeljeni v številnih dokumentih Naš cilj je, da skupaj, v partnerskem sodelovanju, pripravimo dopolnjen predlog SN 2023-2027, ki bo odgovoril na pripombe Evropske komisije in bo hkrati sprejemljiv za naše partnerje.«

Predstavljen je bil tudi osnutek Okoljskega poročila za strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027. Le to prepoznava Strateški načrt kot pomemben dokument, ki zasleduje doseganje vseh ciljev in posameznih podciljev vseh strateških dokumentov, s katerimi se vsebinsko povezuje. Namen omilitvenih ukrepov in usmeritev je izboljšanje posameznih intervencij v sklopu specifičnih ciljev, ki bodo pripomogle k še večji trajni rabi naravnih virov. Strateški načrt 2023 – 2027 skupne kmetijske politike kot celota bo imel nebistveni vpliv na doseganje okoljskih ciljev za posamezne sestavine okolja, razen narave, kjer bo vpliv nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.

Po koncu javne razgrnitve in posvetovanj bosta strateški načrt in okoljsko poročilo posodobljena Dopolnjen strateški načrt bo predstavljen na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Predstavitev bo potekala v ponedeljek 22. 8. 2022. Po uskladitvi besedila in obravnavi na seji Vlade RS bo dopolnjen predlog SN 2023-2027 posredovan v potrditev na Evropsko komisijo.