Skoči do osrednje vsebine

Posebno opozorilo za vse ponudnike turističnih bonov in Bonov21

Portal za unovčevanje turističnih bonov in Bonov21 v sistemu eDavki za unovčevanje (za nazaj) bo odprt do vključno 31. 7. 2022. Zato vse omenjene ponudnike lepo prosimo, naj natančno preverijo svoje evidence glede unovčevanja obeh vrst bonov in čimprej uredijo vse potrebno. Po 31. 7. 2022 ne bo več mogoče urejati nobenih zadev glede unovčevanja turističnih bonov in Bonov21.

Turistični boni in Boni21 so se lahko uporabljali za plačilo storitev, opravljenih do vključno 30. 6. 2022.

Ker je bilo zadnji dan pred iztekom roka ponudnikom predloženih skoraj 100.000 dokumentov za unovčitev tovrstnih bonov, smo ponudnikom turističnih bonov in Bonov21 tudi po izteku navedenega roka omočili, da v portalu za unovčevanje bonov v sistemu eDavki vnašajo unovčitve bonov za storitve, opravljene do 30. 6. 2022, in za na novo unovčene bone po ugotovljenih napakah, ki so bile razlog za stornacijo bonov s strani Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi prošnje ponudnika.