Skoči do osrednje vsebine

Odziv Ministrstva za kulturo na referendumsko pobudo o noveli Zakona o RTV Slovenija

Gre za tretjo referendumsko pobudo o spremembi Zakona o RTV Slovenija. Predlagatelj (Slovenska demokratska stranka) bo tako že tretjič poskusil ohraniti obstoječe stanje, ki ga je vzpostavil tako imenovani Grimsov zakon o RTV Slovenija iz leta 2005, po katerem strankarska politika neposredno imenuje nadzornike in večino članov Programskega sveta RTV Slovenija. Stanje, zaradi katerega ena ključnih institucij za delovanje države izgublja ugled, verodostojnost, kadre in občinstvo.

Sprememba vodenja, upravljanja in nadzora RTV Slovenija je nujna. Neodvisni javni mediji so ključni za informiranje, izobraževanje in povezovanje državljanov. Zato zakon:

  • popolnoma umika strankarsko politiko iz RTV Slovenija,
  • povečuje vpliv zaposlenih in civilne družbe,
  • krepi vlogo Varuha pravic gledalcev in poslušalcev,
  • upošteva priporočila Evropske komisije o stanju pravne države na področju medijev.

Z zakonom hočemo RTV Sloveniji vrniti avtonomijo, da bo lahko uresničevala zakonsko določeno poslanstvo, utemeljeno na ustavno varovani pravici do svobode izražanja oziroma javnega obveščanja.