Skoči do osrednje vsebine

Na eDemokraciji objavljen predlog Uredbe o izvajanju Sklepa (EU) o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje

Na eDemokraciji je bil 19. 7. 2022 objavljen predlog Uredbe o izvajanju Sklepa (EU) o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje. Predlagatelj je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Uredba bo po obravnavani sprejeta zaradi izvajanja Sklepa (EU) 2021/2084 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic (v nadaljnjem besedilu: Sklep EU o izvajanju EPM) in opredeljuje pristojne organe, način izvajanja, način financiranja, obveznosti obveščanja in način sodelovanja Republike Slovenije v Evropskem partnerstvu za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: EPM).

Predlog uredbe predvideva sodelovanje v EPM, v katerem Republika Slovenija s proračunskimi sredstvi krije le prispevek v denarju za sodelovanje v programu EPM (članarina), ki pokriva organizacijske stroške za koordinacijo izvajanja EPM v okviru EURAMET (Evropskega združenja nacionalnih meroslovnih inštitutov) v višini 977.850 EUR za sedemletno obdobje izvajanja programa, večino nacionalne udeležbe pa zagotovijo notranji partnerji v naravi. Tak način predstavlja finančno nadvse učinkovito možnost sodelovanja pri črpanju evropskih sredstev. Pričakovano nominalno skupno črpanje evropskih sredstev za Republiko Slovenijo znaša 8,3 mio evra, od tega več kot 2,8 milijonov evrov neposredno s strani industrije in raziskovalnih inštitutov izven ožjega meroslovnega sistema (tako imenovan zunanji partnerji), ki so že do sedaj izrazili velik interes za sodelovanje v EPM. S tem se bodo izdatki proračunskih sredstev Republike Slovenije, ki krijejo prispevek za sodelovanje v EPM, posredno oplemenitili s faktorjem 8,5.

Glede na dosedanje odlične rezultate Slovenije v Evropskem meroslovnem raziskovalnem programu 2009 – 2013 (v nadaljnjem besedilu: EMRP) in Evropskem meroslovnem programu za inovacije in raziskave 2014 – 2020 (v nadaljnjem besedilu: EMPIR), kjer so bila vložena nacionalna sredstva povrnjena s faktorjem 13,1, pa lahko pričakujemo tudi precej večje črpanje, predvsem s strani industrije in posameznih raziskovalnih inštitutov.

Predlog uredbe je naravnan tako, da vzpodbuja uspešnost prijav slovenskih inštitucij na projekte in s tem doseganje čim višje stopnje črpanja evropskih sredstev in tudi zagotovitev ustreznega stanja slovenskega meroslovnega sistema po zaključku izvajanja EPM.