Skoči do osrednje vsebine

Državni zbor v drugo potrdil vladno novelo Zakona o RTV Slovenija

Državni zbor je po včerajšnjem tesno izglasovanem vetu Državnega sveta na vladno novelo Zakona o Radioteleviziji Slovenija znova potrdil predlagane spremembe. Z novelo želi vlada umakniti politiko iz javne radiotelevizije ter zagotoviti njeno institucionalno in programsko avtonomijo.

Temeljni namen novega zakona je zagotovitev popolne institucionalne in programske avtonomije RTV Slovenija ter zaščita njene novinarske avtonomije in uredniške neodvisnosti.

RTV Slovenija je namreč kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena dolžna izvajati zakonsko določeno poslanstvo, utemeljeno na ustavno varovani pravici do svobode izražanja oz. javnega obveščanja, kar je ključno za obstoj demokracije in s tem tudi države.

Omenjeni zakon, ki ga je Državnemu zboru predložila vlada, med poglavitnimi rešitvami določa novo ureditev področja vodenja, upravljanja in nadzora javnega zavoda RTV Slovenija. Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta uvaja enoten organ upravljanja in nadzora, Svet RTV Slovenija, ki ga bo sestavljalo 17 članov, pri imenovanju katerih bodo imeli odločilno vlogo civilna družba in zaposleni na RTV Slovenija. S tem bo povsem odpravljen vpliv strankarske politike na sestavo najvišjega organa upravljanja in nadzora, saj v primerjavi z dosedanjo ureditvijo Državni zbor nima več pristojnosti imenovanja članov.

Kot posvetovalno telo Sveta RTV Slovenija zakona uvaja finančni odbor. Namesto funkcije generalnega direktorja pa se uvaja štiričlanska uprava, kar je glede na tehnološke spremembe in obstoječo medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja. Dosedanjima direktorjema radia in televizije pridružuje mesto direktorja digitalnih vsebin, kar bo omogočilo enakopravnejši in času primernejši položaj novih medijskih dejavnosti.

Z namenom preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države je Državni zbor predlog zakona na 11. izredni seji 14. julija 2022 obravnaval in sprejel v okviru nujnega zakonodajnega postopka. Po mnenju vlade obstoječa ureditev omogoča razmere, v katerih lahko prihaja do oviranja izvajanja ustavno zagotovljene svobode izražanja RTV Slovenija, saj le-ta omogoča državno oziroma politično obvladovanje kar dveh ključnih organov RTV Slovenija.

Vpliv strankarske politike na RTV Slovenijo je imel številne negativne posledice za RTV Slovenijo, ki se trenutno kažejo v njenem vedno manjšem ugledu v javnosti in medijski relevantnosti, slabši kvaliteti programov in nižanju profesionalnih standardov, kar pomeni, da RTV Slovenija vedno težje opravlja svojo javno funkcijo, poslanstvo in vlogo.

Zaradi navedenih razlogov je zato nujno potrebna čim prejšnja uveljavitev zakona, vključno s prenehanjem mandatov članov Programskega in Nadzornega sveta, mandat nanju vezanih odborov ter mandata generalnega direktorja, direktorja televizije in direktorja radia. Z morebitno ohranitvijo mandatov, ki jih je potrdila vladajoča politika v Državnem zboru, bi se namreč v celoti izničil glavni cilj zakona po prekinitvi političnega obvladovanja organov vodenja, upravljanja in nadzora RTV Slovenija.