Skoči do osrednje vsebine

Vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v letu 2022/2023

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 22. avgusta 2022. O datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole na katere so sprejeti.

Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. Kandidati dobijo pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka do 21. julija 2022. Vsi podatki o sprejetih kandidatih so tudi dostopni višjim strokovnim šolam. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 22. avgusta 2022, o datumu vpisa jih bodo pisno obvestile višje strokovne šole na katere so sprejeti.

V primeru omejitve vpisa imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav tako se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program višjega ali visokega šolstva.

Sprejeti kandidati

Od vseh 2576 prijavljenih kandidatov v prvem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 2060. Od teh je sprejetih 2035 kandidatov (98,8 %), zavrnjenih pa 25 (1,2 %).

Letos je od 1584 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 1573 ali 99,3 % (lani 98,1 %, predlani 97,4 %); od 476 kandidatov za izredni študij pa 462 ali 97,1 % (lani 100 %, in predlani 100 %).

Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na treh šolah: Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana (program Medijska produkcija), Šolski center Ljubljana (program Mehatronika) in višja strokovna šola za ustne higienike Skaldens (program ustni higienik).

Zavrnjenih je 25 kandidatov. Lani so bile omejitve na dveh šolah oziroma 2 programih, in je bilo zavrnjenih 35 kandidatov.

Pregled po željah

Če pogledamo vse sprejete kandidate, se je prva želja za vpis uresničila 98,4 % (lani 98,5 %, predlani 98,8 %), druga želja 1,5 % (lani 1,3 %, predlani 1,2 %) in tretja 0,1 % (lani 0,2 %, predlani 0 %).

Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 98,4 % kandidatov (lani 98,5 %), z drugo 1,4 % (lani 1,3 %), s tretjo pa 0,2 % (lani 0,2 %); za izredni študij pa s prvo željo 98,3 % (lani 98,3 %), z drugo 1,7 % (lani 1,5 %), s tretjo pa 0 % (lani 0,2 %).

Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 22. avgusta 2022 na spletni strani Višješolske prijavne službe in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 25. do 31. avgusta 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe, izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, ga podpišejo ter pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali na elektronski naslov prijava.vps@sc-celje.si. Oddati smejo samo eno prijavo, napišejo pa lahko tri študijske želje.

Skupina študentov.

V višje strokovno izobraževanje je v prvem prijavnem roku sprejetih 2035 kandidatov. | Avtor: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije