Skoči do osrednje vsebine

V teku aktivnosti za izboljšanje položaja delavcev iz BiH in Srbije

Ministrstvo se je pod novim vodstvom ministra Luke Mesca zavezalo, da bo v prvi plan postavilo pravice delavcev. Skladno s to zavezo je ministrstvo okrepilo aktivnosti za spremembo obstoječega Sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Sporazuma o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji. Po sestanku meddržavne komisije o spremljanju izvajanja sporazuma o zaposlovanju državljanov BiH prejšnji teden, je danes potekal tudi sestanek s srbsko delegacijo.

Glavni namen sestankov z delegacijami BiH in Srbije je sprememba sporazumov o zaposlovanju, tako, da bodo ti v večji meri ščitili pravice delavcev, preprečevali nezakonito izkoriščanje ter preprečili socialni dumping in nelojalno konkurenco. Zato je bil osrednji povod za srečanja člen sporazuma, ki določa, da mora biti delavec iz BiH oziroma Srbije prvo leto zaposlitve v Sloveniji vezan na enega delodajalca. Ta vezava se je v praksi izkazala za škodljivo, saj ti delavci nimajo pravice do svobodne menjave delodajalca na eni strani, na drugi strani pa so v tem letu pogosto podvrženi zlorabam, ki jih zaradi enoletne vezave pogosto ne prijavijo. 

Minister Luka Mesec je na današnjem sestanku poudaril, da je ''namen slovenske strani izboljšati zaščito delavcev Republike Srbije v Sloveniji in interes Slovenije, da so vsi delavci, ki delajo v Sloveniji izenačeni ter v tej smeri pripraviti predloge sprememb sporazumov''. Posebej je poudaril dobre odnose med obema državama in izpostavil željo po tesnejšem sodelovanju in izmenjavi izkušenj ter problemov na področju zaposlovanja.

Delegacije ter ekipa ministrstva so identificirali tudi nekatere druge možne izboljšave sporazumov, ki bi v praksi zagotovile večjo zaščito in boljšo informiranost delavcev.