Skoči do osrednje vsebine

Zakonski predlog za spremembe Družinskega zakonika že v zakonodajnem postopku

Ustavno sodišče (US) je v z začetku julija ugotovilo, da je ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Ministrstvo je takoj po odločitvi US pripravilo Zakon o spremembah Družinskega zakonika, ki ga je Vlada sprejela v petek 15. julija in ga poslala v obravnavo v Državni zbor.

Ustavno sodišče je Državnemu zboru naložilo, da mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je v petek na dopisni seji potrdila besedilo predloga Zakona o spremembah Družinskega zakonika, ki ga je pripravilo ministrstvo in ga v Državni zbor poslala po skrajšanem postopku.

Predlog sprememb sledi odločitvi Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neustavnost ureditve v Družinskem zakoniku, da je zakonska zveza življenjska skupnost le moža in žene ter da je za njeno sklenitev potrebno, da sta osebi različnega spola. Poleg tega je ugotovilo, da ureditev v Zakonu o partnerski zvezi, ki v prvem stavku tretjega odstavka 2. člena določa, da partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka, neustaven. 

Na ministrstvu smo trdno prepričani, da priznanje pravic istospolnih partnerjev pomeni premik v smeri k strpnejši in tolerantnejši družbi kot celoti. Samo zakonsko urejeno priznavanje njihovih pravic lahko pripelje k dejanskemu zavedanju o tem, da je vsak posameznik obravnavan enakopravno in spoštljivo. Pravno priznana razmerja v zunajzakonski in zakonski skupnosti ter družini niso pomembna le za uveljavljanje pravic in dolžnosti na področju družinskega prava, ampak vplivajo tudi na številne pravice in dolžnosti posameznikov na drugih področjih pravnega življenja, od dednega, odškodninskega in kazenskega do delovnega in davčnega prava ter prava socialne varnosti. Urejenost tega področja je tako ključna za zagotavljanje enakopravne obravnave partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev.