Skoči do osrednje vsebine

Tudi letos poostren nadzor na gradbiščih

Tudi v letošnjem letu je Inšpektorat za delo aktivnost usmeril v poostren nadzor nad izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Inšpektorji s področja nadzora varnosti in zdravja (inšpektorji INVZD) so v 14 dneh na 158 gradbiščih opravili 425 pregledov pri 329 subjektih. Pri tem so ugotovili 373 kršitev ter izdali 195 ukrepov.

Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih v zvezi z delom na višini (varnostne ograje, odri, nezavarovane odprtine v tleh), z zagotavljanjem uporabe ter neuporabo osebne varovalne opreme in s pisnim sporazumom po 39. členu Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1).  V zvezi z delom na višini je bilo ugotovljenih 160 kršitev, od tega so bile v 61 primerih ugotovljene nepravilnosti v zvezi z varnostnimi ograjami, v 43 primerih so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z odri, v 7 primerih pa so bile ugotovljene nepravilnosti v zvezi z nezavarovanimi odprtinami v tleh. 66 kršitev je bilo ugotovljenih v zvezi z zagotavljanjem osebne varovalne opreme, njene uporabe in neuporabe s strani posameznih delavcev.

Inšpektorji INVZD so na osnovi ugotovitev izdali 50 ureditvenih odločb za odpravo nepravilnosti, od katerih so jih 24 izrekli ustno, ker je šlo za izjemno nujne ukrepe. V 23 primerih so inšpektorji prepovedali nadaljevanje posameznih del do odprave nepravilnosti in v 17 primerih prepovedali delo zaradi neposredne nevarnosti za življenje delavcev. V 9 primerih so inšpektorji prepoved izrekli ustno na gradbišču.

Izdanih je bilo 69 prekrškovnih ukrepov, izmed katerih izstopajo plačilni nalogi, ter 36 opozoril.

Inšpektorat bo z usmerjeni nadzor nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih nadaljeval tudi v jesenskem obdobju.