Skoči do osrednje vsebine

Prodaja tobačnih izdelkov mladoletnim osebam

Tržni inšpektorat je v skladu z določili Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI) pristojen tudi za nadzor nad prodajo tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim osebam. Po dveh koronskih letih, se je v mesecu maju in juniju 2022 izvajal napovedani nadzor nad prodajo tobačnih izdelkov mladoletnim osebam v prodajalnah pri različnih trgovcih v 11 krajih po Sloveniji.

Rezultati nadzora, kljub temu, da je bilo še vedno ugotovljenih veliko kršitev (preko 40 %), so malenkost boljši kot pred obdobjem korone, kar pomeni, da se trgovci zavedajo svoje obveznosti, da tobačnih izdelkov ne smejo prodajati mladoletnim osebam in da morajo ob prodaji preverjati starost oseb. Ob tern je potrebno poudariti, da so v večini primerov, ko so bile ugotovljene kršitve, kar pomeni, da je bil tobačni izdelek prodan mladoletni osebi, prodajalci od osebe, ki je kupovala tobačne izdelke, zahtevali osebni dokument, vendar pa so napačno izračunali starost in tobačni izdelek prodali mladoletni osebi.

Navedeno kaže, da so prodajalci, ki izvajajo neposredno prodajo, seznanjeni s svojimi obveznostmi pri prodaji tobačnih izdelkov, vendar so nepozorni ali premalo natančni pri izračunu starosti kupca.

Z nadzorom bo Tržni inšpektorat nadaljeval tudi v prihodnje. Trgovce opozarjamo k doslednemu spoštovanju prepovedi prodaje tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim osebam.