Skoči do osrednje vsebine

Na zastopnike pacientovih pravic se je lani obrnilo 10.532 pacientov

Ministrstvo za zdravje je tudi letos pripravilo državno poročilo o stanju varstva pacientovih pravic. Poročilo vsebuje povzetek poročil vseh zastopnikov pacientovih pravic o njihovem delu v letu 2021 in povzetek dela Komisije Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Na zastopnike pacientovih pravic se je v letu 2021 obrnilo 10.532 pacientov.

Poleg števila izvedenih neformalnih posredovanj pri izvajalcih, ki znaša 1470 in števila prvih obravnav kršitev pacientovih pravic – teh je bilo 221, pa so v poročilu predstavljeni tudi podatki o zadovoljstvu pacientov s kakovostjo opravljenih zdravstvenih obravnav in navedene najpogosteje kršene pravice pacientov. Med slednjimi sta bili največkrat kršeni pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe ter pravica do spoštovanja pacientovega časa. Sledijo jima pravica do dostopa do zdravstvene obravnave in zagotavljanja preventivnih storitev, pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti ter pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi. Najredkeje sta bili kršeni pravica do drugega mnenja in pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja, kažejo podatki iz poročila.

V poročilu so prav tako izpostavljena področja z največ pomanjkljivostmi. Med prvim izstopajo družinska medicina, čakalne dobe, dolgotrajna oskrba obolelih starejših in zobozdravstvo. Poročilo navaja tudi pozitivna opažanja, kot so aktivnosti za razbremenitev zdravnikov na primarni ravni, izboljšanje postopkov sprejema v domovih za starejše, dobro delovanje patronažne službe in korektno sodelovanje z instituti za pritožbe pri izvajalcih. Na podlagi vseh pridobljenih podatkov si bo ministrstvo za zdravje aktivno prizadevalo za uveljavljanje potrebnih sistemskih ukrepov, ki so bili prepoznani glede na pritožbe pacientov.

Na področju varstva pravic pacientov je bilo do sedaj narejenega veliko. Nujno potrebne izboljšave na posameznih področjih pa bodo mogoče le ob upoštevanju pomanjkljivosti, ki so navedene v poročilu. Svoje delo bo, na podlagi ugotovitev iz poročila 2021, nadaljevala Delovna skupina za pripravo Pravilnika o načinu določitve pacientovega zdravstvenega pooblaščenca in pisnih izjavah volje. Prav tako bo v prihajajočih mesecih sprejet Poslovnik za delovanje Komisije za varstvo pacientovih pravic, aktivirane pa bodo tudi izobraževalne aktivnosti za podporo zastopnikom pacientovih pravic.