Skoči do osrednje vsebine

Izdane odločbe za 21. javni razpis za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva, namenjenem izvajanju ekološke pridelave hrane (sklopa B in C)

18. upravičencem (sklop B) in 4. upravičencem (sklop C) so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 2,29 milijona evrov.

Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane je bil objavljen 22. 10. 2021. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 15. 11. 2021 do objave zaprtja javnega razpisa do 30. 12. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov (sklop B) znašala 1.500.000 evrov, za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) pa 500.000 evrov. Pri končni razdelitvi sredstev se je upošteval tudi ostanek sredstev s sklopa A v skupni vrednosti 820.640,98 evrov.

Na Agencijo je za sklop B prispelo 64 vlog s katerimi so vlagatelji zaprosili za 5.023.114,24 evrov. Izdano je bilo 18 odločb o pravici do sredstev v skupni višini 1.808.315,94 evrov, 38 zavrnilnih odločb, 7 sklepov o ustavitvi postopka ter 1 sklep o prekinitvi postopka. Za sklop C je prispelo 6 vlog, za katere so bile izdane 4 odločbe o pravici do sredstev v skupni višini 477.950,03 evrov, 1 sklep o ustavitvi postopka, ena vloga pa je bila iz postopka izločena na podlagi četrtega odstavka 52. člena ZKme-1.