Skoči do osrednje vsebine

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij postala članica evropske mreže zaporskih izobraževalnih centrov (EPTA)

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je na zasedanju Mreže evropskih zaporskih izobraževalnih centrov (angleško European Penitentiary Training Academy Network - EPTA) v Barceloni postala polnopravna članica združenja.

Mreža evropskih zaporskih izobraževalnih centrov oziroma akademij (EPTA) je bila ustanovljena leta 2010 z namenom, da bi bilo med različnimi državami razvito sodelovanje, ki krepi začetno in nadaljevalna usposabljanja zaporskega osebja ter prispeva tudi k večji ozaveščenosti o delu v zaporih. V letu 2010 je 11 držav oziroma njihovih zaporskih uprav ustanovilo združenje, ki danes povezuje že 35 članic. EPTA se sestane enkrat letno v eni od partnerskih držav in v času srečanja člani razpravljajo o najnovejših dogodkih na področju izobraževanja in usposabljanja zaporskega osebja.

Letošnja gostiteljica srečanja je bila Katalonija, srečanje pa je potekalo v Barceloni od 26. do 29. junija 2022, pod naslovom »Potreba po evalvaciji usposabljanja: delo v teku ...«. Na srečanju je bila kot polnopravna članica sprejeta Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, skupaj s sorodnima organizacijama iz Litve in Madžarske.

Polnopravno članstvo v EPTI je za URSIKS posebej pomembno, saj smo v letu 2021 pristopili k projektu »Okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja« v okviru programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam. Projekt zajema pripravo strokovnih podlag za ustanovitev Akademije za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v zaporskem sistemu in za ustanovitev raziskovalnega centra za področje izvrševanja kazenskih sankcij, ki bo prispeval k strokovnim analizam procesov v zaporih ter pripravo strokovnih podlag za akreditacijo višješolskega programa za pravosodnega policista in dokvalifikacijo strokovnega osebja ter pripravo modela za oceno potreb in tveganj za zaprte osebe, ki bo omogočal še bolj poglobljeno strokovno obravnavo zaprtih oseb. V projekt, ki bo potekal do 31. 8. 2023, je vključen tudi Svet Evrope, realizacija pa bo imela pozitiven vpliv za celotno delovanje zaporskega sistema.