Skoči do osrednje vsebine

Navodila skupine za obvladovanje in zajezitev s SARS- CoV-2 okužbo

Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu, ki je bila imenovana v začetku tega tedna, je danes izvajalcem zdravstvene dejavnosti in drugim deležnikom v zdravstvenem sistemu poslala navodila za obvladovanje in zajezitev z okužbo SARS- CoV-2.
Vodja nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu Matjaž Jereb

Vodja nacionalne skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu Matjaž Jereb

Navedli so nabor ukrepov, ki jih posamezni deležniki v sistemu lahko po potrebi prilagodijo oziroma nadgradijo z dodatnimi ukrepi, seveda upoštevajoč vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo izvajajo in epidemiološko sliko v lokalnem okolju.

Med drugim so zapisali, da se bolniki s SARS- CoV-2 okužbo vodijo po regionalnemu principu. Vodstvo bolnišnic pa je dolžno zagotoviti do 10 % postelj namenjenih bolnikom pozitivnim na SARS-CoV-2. Glede na epidemiološke razmere bodo odstotek postelj postopno dvigovali do 20 % vseh posteljnih zmogljivosti. Ko pa bolnišnica preseže dogovorjen delež posteljnih zmogljivosti, se preko koordinatorja in dispečerske službe aktivira sistem za premestitve bolnikov v druge bolnišnice. Sicer lahko vodstvo bolnišnic obravnavo SARS-CoV-2 pozitivnih bolnikov organizira v obliki covidnih oddelkov ali kohortnih izolacijskih oddelkov/sob (rdeče cone).

Navodilo predvideva tudi, da vodstvo bolnišnic imenuje opolnomočenega koordinatorja za SARS-CoV-2 postelje, ki bo opolnomočen za komunikacijo z nacionalnim koordinatorjem in bo sodeloval na skupnih operativnih sestankih prek spleta.

Organizacija dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni mora v skladu z navodili ob ustrezni obravnavi covid-19 bolnikov omogočiti nemoteno obravnavo ostalih bolnikov in izvajanje ostalih zdravstvenih storitev.