Skoči do osrednje vsebine

Druga dobava prehrambenih izdelkov v letu 2022 je že na razdelilnih mestih

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim.

V okviru odziva Evropske unije na pandemijo Covid-19 je ministrstvu v letu 2021 za obdobje 2021 do 2023, Evropska komisija odobrila dodatna REACT-EU sredstva za izvajanje Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v višini 8,9 milijona evrov, od katerih je 7,7 milijonov namenjenih za nakup prehrambenih izdelkov za najbolj ogrožene.

Ministrstvo je v okviru dodatnih sredstev za izvajanje programa najbolj ogroženim drugič v tem letu dobavilo prehrambene izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi, in sicer v višini 958.339,20 kg in sicer:

• 108.000,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
• 100.800,00 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
• 86.400,00 kg brušenega dolgozrnatega riža,
• 562.704,00 lUVT mleka, standardiziranega polnega mleka s 3,5 % mm,
• 41.856,00 kg konzervirane zelenjave, fižola,
• 58.579,20 kg konzervirane zelenjave, graha.

Druga faza dobave je potekala od 1. 4. 2022 in se je zaključila s 7. 6. 2022. V mesecu septembru je predvidena še ena dobava prehrambenih izdelkov.

Prehrambene izdelke bosta izvajalca Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije dostavili na razdelilna mesta. Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja paketov s hrano in upravičenosti do izdelkov nudijo območna združenja obeh izvajalcev.