Skoči do osrednje vsebine

Sporazum o sodelovanju med gasilskimi enotami na obmejnem območju med Italijo in Slovenijo

Danes je ob 10. uri v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica, v okviru izvajanja evropskega projekta CROSSIT SAFER, potekal podpis Sporazuma o sodelovanju med gasilci na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo.

Sporazuma o sodelovanju med gasilskimi enotami na obmejnem območju med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo je na italijanski strani podpisal Deželni direktor gasilske službe za Furlanijo Julijsko krajino Fabrizio Piccinini, na slovenski strani pa direktorji petih poklicnih gasilskih enot oziroma zavodov (Koper, Sežana, Ajdovščina, Nova Gorica in Jesenice)  in župani 18 slovenskih obmejnih občin (Kranjska Gora, Jesenice, Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal ob Soči, Brda, MO Nova Gorica, Šempeter–Vrtojba, Renče–Vogrsko, Miren–Kostanjevica, Ajdovščina, Komen, Sežana, Divača, Hrpelje–Kozina, MO Koper, Ankaran).

Podpis sporazuma pomeni potrditev obstoječega dobrega dvostranskega sodelovanja z Avtonomno deležlo Furlanijo – Julijsko krajino pri pripravljenosti in odzivu na naravne in druge nesreče in omogoča bolj učinkovito operativno sodelovanje na obmejnem območju Slovenije in Italije.

Namen sporazuma je nudenje medsebojne pomoči za učinkovitejše ukrepanje v primeru hitrih reševalnih intervencij na obmejnih območjih. Območje, na katerega se nanaša ta sporazum, obsega obmejni pas v širini do 20 km, od katerih je 10 km na italijanskem ozemlju in 10 km na slovenskem ozemlju, vzdolž celotne državne meje med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo.

V okviru sporazuma je dogovorjena medsebojna pomoč pri gašenju požarov (v naravnem in urbanem okolju, na območju pristanišč idr.) in pri drugih reševalnih intervencijah, ki se lahko izvaja ob nesrečah in intervencijah, kjer je medsebojna podpora na obmejnem območju primerna in časovno ugodna, brez poseganja v postopke in veljavne določbe o delovanju gasilske službe na obeh straneh meje. Sporazum določa tudi aktivacijo postopka, medsebojno obveščanje in izmenjavo informacij ter vodenje intervencije pa tudi možnosti skupnih usposabljanj in drugih oblik sodelovanja. 

»Podpis sporazuma je zaključna aktivnost in končni cilj čezmejnega Interreg projekta CROSSIT SAFER  - Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo, ki poteka od leta 2019« je v svojem govoru povedal namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Stanislav Lotrič. Dodal je še, da so bile ključne izvedene aktivnosti projekta vaje odziva države na nesreče v primeru požara in potresa, nabavljena je bila posebna in skupna oprema za zaščito in reševanje, izvedena je bila študija potresne in požarne ogroženosti na območju in na podlagi te, so bili razviti modeli za hitro oceno tveganja in ranljivosti. Usklajeni so bili obstoječi načrti zaščite in reševanja ter standardni operativni postopki za ukrepanje ob naravnih nesrečah na tem območju. Posodobljen, nadgrajen in razširjen je bil tudi atlas protipožarnih objektov na obmejnem območju. In pomembno tudi digitalizacija kart ter povezava informacijskih sistemov zaščite in reševanja. Ostalo je le še vprašanje priznavanja vozniških izpitov italijanskih gasilcev med intervencijami na obmejnem območju Slovenije. Ob koncu je še dodal, da je projekt CROSSIT SAFER za to območje zelo pomemben, zato bo Uprava za zaščito in reševanje odprla tudi njegovo predvideno nadaljevanje v naslednji finančni perspektivi.