Skoči do osrednje vsebine

Slovenija izpolnjuje obveznosti po Skupni konvenciji

Na sedmem pregledovalnem sestanku po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki poteka od 27. junija do 8. julija 2022 na Dunaju, je v četrtek, 30. junija, slovenska delegacija podrobno predstavila stanje na tem področju v naši državi. Po predstavitvi poročila so člani slovenske delegacije odgovarjali na podrobna vprašanja delegatov drugih pogodbenic.

V okviru predstavitve poročila in razprave je bil pripravljen osnutek poročila o Sloveniji, kjer so države pogodbenice pohvalile aktivni pristop Slovenije k iskanju različnih možnosti za zmanjševanje količine vseh vrst radioaktivnih odpadkov ter uspešna stalna prizadevanja za izvedbo ukrepov izboljšanja varnosti z zagotavljanjem srednjeročnih in dolgoročnih rešitev pri ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom.

V osnutku poročila so bili izpostavljeni naslednji izzivi za prihodnost:

  • zgraditev odlagališča nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem,
  • dolgoročno upravljanje odlagališča Boršt, vključno z izdajo dovoljenja za njegovo zaprtje,
  • dogovor z Republiko Hrvaško v zvezi z razgradnjo jedrske elektrarne Krško, odlaganja radioaktivnih odpadkov in ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom,
  • ohranjanje kompetenc osebja jedrskih objektov in pristojnih upravnih organov, kar pomeni ohranjanje obstoječih kadrov in zagotavljanje prenosa znanja na nove kadre,
  • potrditev nove revizije nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,
  • dokončati že začete obdobne varnostne preglede jedrske elektrarne Krško in raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II v Brinju,
  • izvedba priporočil in predlogov podanih v poročilih misij IRRS (angleško Integrated Regulatory Review Service) in ARTEMIS (angleško Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Nuclear Fuel Management, Decommissioning and Remediation).

Po predstavitvi poročil v prvem tednu sestanka, bo v drugem tednu sestanka potekalo plenarno zasedanje pogodbenic, kjer bodo dokončali poročila za vse pogodbenice in izdelali skupno poročilo pregledovalnega sestanka.

Na spletni strani Mednarodne agencije za atomsko energijo je objavljena izjava za javnost o pregledovalnem sestanku.