Skoči do osrednje vsebine

Imenovana sta Zdravstveni svet ter Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege

Vlada je na današnji seji dala soglasje k imenovanju Zdravstvenega sveta. Zdravstveni svet je najvišji usklajevalni in najvišji posvetovalni organ ministra, pristojnega za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Zdravstveni svet oblikuje predloge vsebin zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, dostopnosti, enakomernega razvoja vseh strok in finančnega učinka zdravstvenih tehnologij v skladu s potrebami prebivalstva na nacionalni ravni.

Zdravstveni svet je sestavljen iz predstavnikov zdravstvene stroke, zdravstvene ekonomike in organizacije zdravstvenega varstva.

Iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva se v Zdravstveni svet imenujejo:

 • prof. dr. Mirta Koželj,
 • dr. Erik Brecelj, zaposlen na Onkološkem inštitutu Ljubljana,
 • prim. prof. dr. Danica Rotar Pavlič, zaposlena v Galenia d.o.o.,
 • izr. prof. dr. Martina Drevenšek, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL),
 • izr. prof. dr. Matej Štuhec, zaposlen v Psihiatrični bolnišnici Ormož,
 • prof. dr. Alojz Ihan, zaposlen na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • prof. dr. Radovan Hojs, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor,
 • izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, zaposlena v UKCL.

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike se imenujejo:

 • prof. dr. Matjaž Vogrin, zaposlen na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru,
 • Mario Fafangel, zaposlen v Nacionalnem inštitutu za javno zdravje NIJZ),
 • izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, zaposlena na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana,
 • Denis Baš, zaposlen v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca, Kamnik,
 • doc. dr. Marko Pokorn, zaposlen v UKCL, Pediatrični kliniki,
 • doc. dr. Branko Gabrovec, zaposlen na NIJZ.

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva se imenujejo:

 • prim. mag. Dorijan Marušič, zaposlen Zdravstvenem zavodu Celjenje,
 • mag. Jakob Ceglar, zaposlen v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • dr. Alenka Kolar, zaposlena na OIL.

Kot predstavnica civilne družbe se imenuje:

 • Tanja Španić, zaposlena v Združenju Europa Donna Slovenije.   

Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene in babiške nege se imenuje predsednica Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege:

 • izr. prof. dr. Mateja Lorber, zaposlena na  Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru.

Minister za zdravje je pred nedavnim imenoval tudi Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege. Njegova naloga je svetovanje ministru pri vprašanjih z omenjenega področja. 

V Strateški svet za področje zdravstvene in babiške nege so bili imenovani:

 • izr. prof. dr. Mateja Lorber (predsednica), zaposlena na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru,
 • Janja Perme Hajdinjak, zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL),
 • Nataša Kreft, zaposlena v Splošni bolnici Murska Sobota,
 • Robertina Benkovič, zaposlena v Zdravstvenem domu Ljubljana,
 • Robert Sabol, zaposlen v UKCL,
 • asist. Jernej Mori, zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor (UKCM),
 • Blaž Brdnik, zaposlen v UKCL,
 • Ivanka Limonšek, zaposlena v Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava,
 • Nataša Slejko, zaposlena v Domu upokojencev Nova Gorica,
 • mag. Andreja Krajnc, zaposlena v Patronažni zdravstveni negi in babištvu Andreja Krajnc, 
 • Janez Špoljar, zaposlen na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča,
 • doc. dr. Nejc Mekiš, zaposlen na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani,
 • Saša Matko, zaposlena v Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj,
 • Mojca Blatnik, zaposlena v UKCL,
 • Milica Saje, zaposlena v Splošni bolnišnici Novo mesto in
 • mag. Maja Gartner, zaposlena v Zdravstvenem domu Jesenice.