Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Irena Šinko izpostavila pomen digitalizacije za razvoj kmetijstva

Ministrica Irena Šinko je na povabilo Slovensko Nizozemske poslovne platforme (angleško: Slovenian-Dutch Business Platform - SDBP) preko video povezave sodelovala na dogodku AGRO-HORTI-DIGITALIZATION, namenjenemu digitalizaciji v agri- in hortikulturi. Z dogodkom želita obe strani izboljšati sodelovanje med podjetji Kraljevine Nizozemske in Republike Slovenije. SDBP sicer, kot pomemben podpornik in pospeševalec mednarodnih uspehov in slovenskih gospodarskih prebojev, na Nizozemskem deluje od leta 2003 dalje.
Ministrica Irena Šinko na avdio video dogodku  Slovensko Nizozemske poslovne platforme

Ministrica Irena Šinko na avdio video dogodku Slovensko Nizozemske poslovne platforme | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrica je v nagovoru izpostavila, da je digitalna preobrazba kmetijstva in živilstva v ospredju nove skupne kmetijske politike in evropskega zelenega dogovora. Digitalizaciji bo v prihodnosti namenjenega bistveno več poudarka kot kadarkoli doslej, s čimer bo izvedena digitalna in zelena preobrazba v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju. V slovenskem kmetijstvu bomo digitalni preboj spodbujali preko dveh projektov: prvi je strateški načrt skupne kmetijske politike (SN SKP) za obdobje 2023–2027: »V okviru strateškega bomo podprli naložbe v mehanizacijo, opremo, ki vključuje sodobne IT rešitve, naložbe v precizno kmetijstvo ter sektorske intervencije na področju sadja in zelenjave za spodbujanje digitalizacije preko vpeljave umetne inteligence ter strojnega učenja v proces pridelave in predelave«, je povedala ministrica.

Digitalizacijo v kmetijstvu bomo spodbujali tudi preko Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), v katerem bo izpeljan projekt e-kmetijstvo, prehrana in gozdarstvo, ki bo zagotovil funkcionalnost, enostavnost in uporabnost digitalnih baz podatkov za neposredno uporabo. »V okviru NOO projekt digitalizacije sestavlja osem podprojektov, prav tako pa bo v njegovem okviru vzpostavljen tudi Nacionalni inštitut za hrano. Slednji bo osrednji steber inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano«, je dodala ministrica Irena Šinko.

Digitalno vodeni sistemi kmetijstvu omogočajo prehod v precizni sistem kmetovanja z manjšim in bolj natančnim nanosom fitofarmacevtskih sredstev, ustreznejšo aplikacijo gnojil glede na potrebe rastlin, omogočajo daljinsko spremljanje stanja na kmetijskih površinah ter uvajanje novih poslovnih modelov. Digitalizacija v živilsko-predelovalni panogi pa med drugim omogoča večjo sledljivost živil, nadzor nad varnostjo in kakovostjo živil, nadzor nad snovnimi tokovi za hitrejši prehod v krožno in biogospodarstvo, učinkovitejše poslovanje in označevanje živil.