Skoči do osrednje vsebine

Umik/odpoklic krmne mešanice za piščance za pitanje zaradi ostanka kokcidiostatika

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora v Perutnini Ptuj d.o.o., vzorčila krmno mešanico za piščance za pitanje, v kateri so bili ugotovljeni ostanki kokcidiostatika (natrijev monenzin).

vrsta proizvoda:     popolna krmna mešanica za pitanje piščancev
Tržno ime:              BRO - Finišer 2
serija / LOT:            0122003741
pakiranje:                vreče 30 kg, big bag vreče 600 kg
Porabiti do:             22.08.2022
država porekla:      Slovenija
Proizvajalec:           Perutnina Ptuj d.o.o.. PC Krmila DE proizvodnja krmil Zagrebška, p. Ptuj
Posrednik:               PP-AGRO d.o.o., Tržaška cesta 41/a, p. Maribor

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, ki so vključeni v distribucijsko verigo zgoraj navedene serije krmne mešanice izvajajo umik oz. odpoklic krmnega proizvoda s trga, ki naj ne bi vseboval kokcidiostatika.

Kupci oz. rejci naj se za vračilo proizvoda obrnejo na mesto nakupa oz. na zgoraj navedeni podjetji.