Skoči do osrednje vsebine

Ministrica Šinko s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije

Ministrica Irena Šinko se je včeraj sestala s predstavniki Mladinskega sveta Slovenije (MSS), ki so jo seznanili z najbolj perečo problematiko mladih na podeželju.

Ministrica, ob njej na vsaki strani stoji predstavnik Mladinskega sveta Slovenije

Ministrica Šinko s predstavnikoma Mladinskega sveta Slovenije | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Miha Zupančič (predsednik MSS), Anton Žan Uranc (podpredsednik MSS za mladinske politike) in Ana Černe (strokovna sodelavka MSS) so ministrici predstavili svojo organizacijo, ki je krovno združenje mladinskih organizacij, delujočih na nacionalni ravni. Izpostavili so predvsem potrebo po zaposlovanju mladih na kmetijah, kar ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, že spodbuja z  ukrepi Programa razvoja podeželja, s tem pa bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Ne gre samo za zaposlovanje prevzemnikov kmetij, temveč tudi drugih mladih, ki jim je  treba pomagati pri ureditvi delovnega mesta in socialnega varstva ter jih na ta način zadržati na podeželju. Rešitev za ta predlog bo treba iskati v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve.

Predstavniki MSS so se zavzeli tudi za splošno izboljšanje položaja mladih na podeželju, pri čemer so izpostavili predvsem problem oddaljenosti in neurejenosti dostopa do urbanih središč, kar otežuje tudi dostop do kakovostnih zaposlitev in javnih storitev. Med izzivi sta tudi neustrezna in pomanjkljiva infrastruktura na podeželju ter pomanjkanje stanovanj, ki se je iz večjih mest premaknilo tudi v redkeje poseljena naselja. Vodstvo ministrstva je podalo odgovore na nekatere predloge, še posebej pa je izpostavilo, naj se mladi v okviru pristopa LEADER letos povežejo z lokalnimi akcijskimi skupinami ter sodelujejo pri pripravi lokalnih razvojnih strategij, da bi lahko uresničili svoje cilje ter tudi aktivno sodelovali pri izvedbi teh projektov.

Ob zaključku sestanka so predstavniki mladih poudarili, da je treba med mladimi krepiti zavedanje  o pomenu in kupovanju lokalno pridelane hrane, kar nenazadnje pomeni tudi ohranjanje in krepitev slovenskega kmetijstva.