Skoči do osrednje vsebine

Odziv na incident med ljubljanskim mestnim redarjem in kolesarjem

V Ministrstvu za notranje zadeve obsojamo vsakršno prekomerno in nesorazmerno uporabo sile, še zlasti prisilnih sredstev, pri vseh pooblaščenih uradnih osebah. Pozivamo k strpnemu in spoštljivemu dialogu ter doslednemu spoštovanju zakonitosti in strokovnosti v postopkih.

Pooblastila in uporaba prisilnih sredstev redarjev so sicer določeni v Zakonu o občinskem redarstvu (ZORed). Na podlagi tega Ministrstvo za notranje zadeve opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo dela občinskih organov, občinskih uprav in občinskih redarstev pri izvrševanju zakona. V ministrstvu in policiji prav tako pripravljamo osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva. Občinski redar se mora vsaka tri leta udeležiti obdobnega izpopolnjevanja. Med vsebinami programa je tudi spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter razvijanje socialnih veščin, zlasti komunikacijske spretnosti.

V ministrstvu smo sicer zaznali širši sistemski problem pri ocenjevanju zakonitosti dela občinskih redarjev in učinkovitega pritožbenega mehanizma zoper delo občinskih redarjev ter drugih primerljivih poklicnih skupin (varnostniki, detektivi itd.). Z namenom vzpostavitve neodvisnega, nepristranskega in transparentnega pritožbenega postopka zoper navedene poklicne skupine trenutno poteka ciljni raziskovalni projekt z naslovom »Učinkovit pritožbeni mehanizem nad delom občinskih redarjev, varnostnikov in detektivov.« Predlagatelja projekta sta ministrstvi za notranje zadeve in za javno upravo. Cilj projekta je prikazati in razumeti pomen pritožbenega postopka zoper naštete subjekte v povezavi z varovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Med drugimi je namen projekta tudi proučiti možnosti za poenotenje standardov pritožbenih mehanizmov pri neupravičenih in prekomernih posegih v človekove pravice in temeljne svoboščine s strani različnih represivnih subjektov po vzoru pritožbenega mehanizma zoper policijo.

ZORed sicer določa, da oceno uporabe prisilnih sredstev najprej poda vodja medobčinskega redarstva. V primeru ko je osebi pri uporabi prisilnih sredstev povzročena telesna poškodba ali smrt ali je bilo prisilno sredstvo uporabljeno proti več kot trem osebam, oceno ravnanja občinskega redarja opravi komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti. Komisijo, ki jo imenuje župan, sestavljajo direktor občinske uprave oziroma pri medobčinskem redarstvu direktor občinske uprave s sedežem medobčinskega redarstva, predstavnik policije in eden ali več predstavnikov nevladnih organizacij, zainteresiranih za nadzor nad varstvom človekovih pravic in svoboščin, ali predstavnikov javnosti, ki jih določi župan.