Skoči do osrednje vsebine

Nova lokacija Direkcije za infrastrukturo

Del Direkcije za infrastrukturo bo s torkom, 28. 6. 2022 deloval na novi lokaciji, in sicer Hajdrihova ulica 2a.

Naslov za poštne pošiljke ostaja nespremenjen, in sicer Tržaška 19. Prav tako ostajajo enake tudi telefonske številke.

Na novi lokaciji bodo naslednje notranje organizacijske enote:

  • Vodstvo,
  • Služba za pravne in splošne zadeve,
  • Sektor za finance,
  • Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo ter
  • Sektor za planiranje.
Na zemljevidu prikazana lokacija novih poslovnih prostorov

Zemljevid lokacije | Avtor Google