Skoči do osrednje vsebine

Vlada imenovala vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino

Vlada Republike Slovenije je na seji izdala odločbo o imenovanju Boštjana Poklukarja za vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino na Ministrstvu za obrambo z dnem 24. 6. 2022, in sicer do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku za največ šest mesecev, to je najdlje do 23. 12. 2022.

Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena določa, da generalne sekretarje in generalne direktorje na ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih služb imenuje vlada na predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren. V devetem odstavku 83. člena ZJU je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. člena ZJU brez javnega natečaja in največ šest mesecev opravlja naloge na tem položaju vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Boštjan Poklukar, trenutno zaposlen v Upravi RS za zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo, izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje položaja. Ima dobre vodstvene, organizacijske in komunikacijske sposobnosti, ki jih je pridobil z dolgoletnim delom v obrambno-varnostnem resorju. Opravljal je več zahtevnih nalog v Slovenski vojski, v Službi za protokol na Ministrstvu za obrambo, kot tiskovni predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje za področje migracij po pooblastilu generalnega direktorja ter kot vodja Centra za obveščanje v Kranju. V vladi Marjana Šarca je leta 2018 prevzel funkcijo ministra za notranje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je hkrati izdala odločbo o razrešitvi dosedanjega direktorja Roka Janeza Šteblaja s položaja direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino na Ministrstvu za obrambo z dnem 23. 6. 2022. Zakon o javnih uslužbencih v petem odstavku 83. člena tega zakona določa, da funkcionar ali organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši med drugimi tudi predstojnika organa v sestavi ministrstva, in sicer ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena.