Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev programov Stanovanjskega sklada RS občinam z romskim prebivalstvom

V sredo, 22. junija 2022, je v Ljubljani potekala predstavitev programov in razpisov Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Stanovanjskega sklada RS), občinam z romskim prebivalstvom ter preventivnih podpornih programov, ki so v pomoč pri sobivanju in vključevanju romskih družin v nova bivalna okolja. Šlo je za prvi dogodek na to temo, ki je bil namenjen predvsem predstavnikom občin, v katerih živijo Romi. Dogodek je potekal v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome (Siforoma 5).

V veljavnem Nacionalnem programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030, ki je bil sprejet konec decembra 2021, je urad v sodelovanju s Stanovanjskim skladom RS tudi nosilec dveh ukrepov, katerih cilj je krepitev ukrepov na področju stanovanjske politike in zagotavljanja dostopa do stanovanj pripadnikom romske skupnosti. Ukrepa zajemata na eni strani informiranje občin, kjer živijo Romi, o obstoječih možnostih sofinanciranja izgradnje neprofitnih stanovanj in zagotavljanja bivalnih enot po programih Stanovanjskega sklada RS ter nudenje strokovne pomoči; in na drugi strani informiranje zainteresiranega romskega prebivalstva o možnostih najema stanovanj po odprtih razpisih Stanovanjskega sklada RS.

Na dogodku sta predstavnici Stanovanjskega sklada RS, mag. Mojca Štritof Brus in Alenka Kern, predstavili programe sofinanciranja in razpise, ki so na voljo. Dodatno k temu pa je Katarina Meden, predsednica Društva Mozaik- društvo otrok, udeležencem predstavila nekatere podporne programe, ki so v pomoč pri sobivanju in vključevanju romskih družin v nova bivalna okolja in se uspešno izvajajo v Ljubljani. Predstavnici Društva Kralji ulice, Hana Košan in Nuša Pečnik, sta predstavili podporno delo v romski skupnosti v Mariboru in antideložacijski program kot odziv na potrebe po nastanitveni podpori, kot tudi preventivne aktivnosti in delo z družinami ter posamezniki v romski skupnosti na določenem stanovanjskem območju.

Predstavitev in razprave, ki je sledila v nadaljevanju, so se udeležili predstavniki in predstavnice občin (Beltinci, Turnišče, Ivančna Gorica, Metlika, Črnomelj, Novo mesto in Krško), predstavnici Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor ter predstavniki Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.