Skoči do osrednje vsebine

Povrnitev večje vloge tožilca pri usmerjanju policije v predkazenskem postopku

Kot je ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar napovedala ob začetku mandata, je ena njenih prednostnih nalog vrniti državnim tožilcem pomembno in potrebno vlogo že od najzgodnejše faze predkazenskega postopka. V sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje smo tako spremenili Uredbo o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin.

S spremembo uredbe smo vpliv politike – to je vsakokratnega ministra za notranje zadeve – izključili iz predkazenskega postopka, državnemu tožilcu pa vrnili vlogo gospodarja predkazenskega postopka v razmerju do policije. Gre za debirokratizacijo in depolitizacijo, saj je le državni tožilec (in ne minister za notranje zadeve) pristojen za usmerjanje policije v predkazenskem postopku.

Uvedba pisnih usmeritev leta 2021 je v nasprotju z naravo tožilskega dela in usmerjanja, ki pogosto zahteva hiter odziv, poleg tega naj bi bila taka ureditev neskladna z Zakonom o kazenskem postopku (ZKP), saj ta ne določa pisnih usmeritev (drugi odstavek 161. člena ZKP dopušča vse načine komuniciranja med državnim tožilcem in policijo). Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije je vložilo tudi pobudo za oceno ustavnosti uredbe. V njej med drugim navaja, da naj bi sporna ureditev posegala v načela kazenskega postopka, spremembe pa naj bi krhale vlogo tožilca kot gospodarja predkazenskega postopka.

Sledila bo tudi sprememba Zakona o organiziranosti in delu v policiji, kot je to že predlagala tudi civilna iniciativa.