Skoči do osrednje vsebine

Upokojeni vodnik službenega psa bo lahko obdržal psičko

Pravilnik o službenih živalih v Policiji že omogoča policistu vodniku, da ob upokojitvi obdrži službenega psa. S posodobitvijo in prilagoditvami pravilnika pa bomo vanj vključili tudi zakonsko opredelitev, da so živali čuteča živa bitja, in v največji možni meri omogočili nadaljevanje skupne poti upokojenega policista vodnika in službenega psa.

Policist vodnik je pred upokojitvijo podal vlogo za neodplačen prenos v njegovo last dveh službenih psičk policije, starih 12 in 8 let, ki ju je imel v uporabi kot policist vodnik službenega psa. Za službeno psičko Piko, staro 12 let, je bil pristojni službi ministrstva že podan predlog za sklenitev neposredne pogodbe o neodplačnem prenosu v njegovo last in posest. Osemletna službena psička Dona predhodno ni bila izločena iz uporabe, da bi jo bilo mogoče neodplačno prenesti v last vodniku.

V ministrstvu razumemo tesno vez, ki se splete med vodnikom in službenim psom, zato smo vodnika takoj poklicali in mu zagotovili, da bomo skupaj s strokovnimi službami poiskali ustrezno rešitev. Tako smo mlajšo službeno psičko Dono nemudoma (21. junija 2022) veterinarsko pregledali in na podlagi rezultatov tega pregleda je bila sprejeta odločitev, da jo iz starostnih in zdravstvenih razlogov izločimo iz uporabe. To pomeni, da bo vodnik lahko obdržal tudi to psičko in bosta zopet skupaj.

Poleg tega Direktorat za policijo in druge varnostne naloge skupaj s pristojno službo Policije že pripravlja spremembo pravilnika, ki bo v podobnih primerih omogočal odločitev v korist živali, posodobili pa ga bomo tudi v skladu z veljavno zakonodajo, ki živali opredeljuje kot čuteča bitja.

Včeraj smo v Kabinet ministrice prejeli tudi poziv Društva za dobrobit živali AniMa, ki mu bomo pojasnili rešitev konkretnega primera in da že pripravljamo spremembe pravilnika. Te bodo omogočile nadaljevanje skupne poti upokojenega policista vodnika in službenega psa, kar bo veljalo za vse podobne primere.