Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za pravosodje o kazenskopravnem sistemu za mladoletnike

Na Ministrstvu za pravosodje v tem tednu potekajo aktivnosti v okviru projekta »Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, katerega za Ministrstvo za pravosodje izvajata Svet Evrope in Evropska unija.

Namen projekta, ki bo predvidoma končan v prvi polovici prihodnjega leta, je ugotoviti pomanjkljivosti obstoječega kazenskopravnega sistema za mladoletnike, ter pridobitev podlag za njegovo izboljšanje, v skladu z najnovejšimi evropskimi in mednarodnimi standardi in dobrimi praksami primerljivih držav. Prav tako želi projekt vzpostaviti sistem ustreznega izobraževanja in usposabljanja tistih, ki pri kazenskopravni obravnavi mladoletnikov sodelujejo.

V sodelovanju z Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani poteka analiza vrzeli v obstoječi ureditvi mladoletniškega kazenskopravnega sistema, ter analiza sodne in državnotožilske prakse v konkretnih primerih. Pripravljena bo tudi primerjalna študija evropskih standardov in obetavnih praks s priporočili za preureditev področja v Republiki Sloveniji.