Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe na podukrepu M6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Javni razpis za podukrep M6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2022, je bil objavljen 21. 1. 2022. Vloge so lahko vlagatelji oddali do 31. 3. 2022. Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala 8.932.207,66 evra.

Mladi kmet stoji na polju in gleda proti fotoaparatu.

Mladi kmet. | Avtor mlad.si

Na Agencijo je prispelo 171 vlog. Na sklopu A (zaposlitev upravičenca na kmetiji) je bilo oddanih 98 vlog, na sklopu B (upravičenec ni zaposlen na kmetiji) pa je bilo oddanih 73 vlog.

Ta teden lahko vlagatelji pričakujejo odločbe o dodelitvi sredstev za sklop B. 

Na sklopu B je bilo izdanih 71 odločb, odobrenih pa je 65 vlog v skupni višini 1.209.000 evrov. Šest vlog je bilo zavrnjenih, ker niso izpolnjevale pogojev javnega razpisa. Dve vlogi sta bili izločeni iz sočasne obravnave vlog zaradi suma na nepravilnosti.

Izplačilo prvega obroka v višini 70% odobrenih sredstev bo izvedeno v 30 dneh od izdaje odločb.

Odločbe za sklop A bodo izdane do 30. 6. 2022.