Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje vodij veterinarskih služb v Parizu od 15. do 17. junija 2022

Od 15. do 17. junija 2022 je v prostorih Svetovne organizacije za zdravje živali (WOAH) v Parizu potekalo tridnevno zasedanje vodij veterinarskih služb (CVO), ki se ga je udeležil generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Matjaž Guček.

Skupinska slika vodij veterinarskih služb

Skupinska slika vodij veterinarskih služb | Avtor UVHVVR

1 / 2

Vodje veterinarskih služb so razpravljali o nadaljnjih korakih glede strategije cepljenja proti visoko patogeni aviarni influenci (angleško Highly pathogenic avian influenza - HPAI) ter o pripravi časovnega načrta. Komisija je podala preliminarne informacije o  mandatu, ki bo podeljen Evropski agenciji za varnost hrane (angleško European Food Safety Authority - EFSA), za pripravo znanstvenih mnenj glede določenih vprašanj za HPAI. V razpravi je bil poudarek na dejstvu, da moramo nadaljevati delo pri pripravi strategije cepljenja proti visoko patogeni aviarni influenci, pri čemer pa moramo vključevati tudi trgovinske partnerje izven Evropske unije.

FR PRES je predstavilo odzive držav članic na vprašalnik glede nacionalnih sistemov za uporabo odstopanj za mobilne klavnice za določene vrste živali. Rezultati so pokazali, da le nekaj držav to odstopanje uporablja v praksi, saj so stroški za vzpostavitev in delovanje takih obratov previsoki in se izvajalci dejavnosti le redko odločijo za investicijo. Komisija bo septembra 2022 organizirala sestanek strokovnjakov, na katerem bodo razpravljali o tehničnih in pravnih vprašanjih.

Komisija je predstavila Napredek na področju digitalizacije v veterini, ki je bila osrednja točka in rdeča nit SI PRES. Ob tej točki je Komisija podala informacijo, da so na podlagi rezultatov razprave v sklopu zasedanj vodij veterinarskih služb v času SI PRES, pripravili seznam področij, kjer bi nadaljevali z delom na podlagi prioritet, ki jih bodo identificirale države članice. Generalni direktor UVHVVR je pohvalil delo Komisije in poudaril, da nas veseli, da se delo, opravljeno v času SI PRES nadaljuje in da je zelo pomembno, da določimo prioritete, saj lahko le korak za korakom dosežemo željeni napredek.

V okviru točke razprave na temo Svetovne organizacije za zdravje živali (angleško World Organisation for Animal Health - WOAH) je bila podana informacija o poteku zasedanja 89. Generalne skupščine, kjer je bila sprejeta odločitev o spremembi naziva organizacije. Spremenila se je sama kratica organizacije. Predstavljen je bil tudi napredek na področju t.i. Observatory projekta ter razprava, kako naj bi potekalo delo v okviru WOAH v prihodnosti.

Komisija je podala informacijo o Mednarodnem sporazumu o preventivi, pripravah na in odgovoru na pandemije. Prav tako je podala informacijo o iniciativi Eno zdravje (»One health«) glede spremljanja živali in okolja in možnosti sofinanciranja izvajanja koordiniranih sistemov spremljanja čezmejnih patogenov v okviru splošnega pristopa Eno zdravje.

Vodje veterinarskih služb so opravili izmenjavo izkušenj in mnenj glede problematike kako zagotoviti zadostnost in dostopnost do veterinarskih storitev za vse uporabnike, predvsem z vidika pomanjkanja veterinarjev na določenih strokovnih področjih in v ruralnih območjih. Za zagotavljanje veterinarskih storitev s ciljem varovanja zdravja ljudi in živali ter dobrobiti živali, je potrebno strateško pristopiti in zagotoviti zadostno pokritost vseh področij veterinarskega dela.

Pod točko Razno, je Komisija podala informacijo glede napredka pri delu na zakonodajnem aktu, ki določa seznam protimikrobnih zdravil, za uporabo v humani medicini, ter o resoluciji Odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane Evropskega parlamenta (EP) , o kateri bo EP odločal na plenarnem zasedanju naslednji teden.


V okviru neuradnega programa so si vodje veterinarskih služb ogledali tudi muzej "Grande Galerie de l˝Evolution" in Nacionalno veterinarsko šolo v Alfortu, ki je specializirana za diagnostiko gibalnih motenj in obolenj pri konjih.

To je bil zadnji sestanek delovne skupine vodij veterinarskih služb v času FR PRES, zato so ob zaključku sestanka predstavili rezultate svojega dela. Češka je kot naslednja predsedujoča država Svetu Evropske unije predstavila okvirni program dela vodij veterinarskih služb v drugi polovici leta 2022.